Historie školy

Významná data v historii školy

1. 9. 1958 založení školy 1963 získání 1. objektu dílen v areálu Mechanizační závod 4 na Slezském Předměstí – pro elektromontéry a instalatéry
1965 – 1967 výstavba domova mládeže a kuchyně 1970 uvolnění další dílny v areálu Mechanizační závod 4 na Slezském Předměstí pro obory mechani k opravář silničních motorových vozidel, stavební klempíř a strojní mechanik pro ocelové konstrukce
1979 zahájení výstavby objektu budovy teoretického vyučování ve Vocelově ulici 1980 zahájení výstavby tělocvičny ve Vocelově ulici
1. 9. 1982 ukončení výstavby objektu budovy teoretického vyučování ve Vocelově ulici a zahájení výuky teorie,odtohoto data škola poskytuje komplexní výuku 1983 dokončení objektu tělocvičny
1983 zahájení výstavby objektu dílen v ulici J. Krušinky 1985 dokončení výstavby objektu dílen v ulici J. Krušinky

Do roku 1990  byla koncepce vzdělávací nabídky určována požadavky firmy

Pozemní  stavby Hradec Králové a celé řady firem externích.

Do roku 1990 patřilo ke škole i odloučené pracoviště v Rychnově nad Kněžnou, kde

probíhala výuka učebních oborů tesař a truhlář.

V roce 1990 získává škola právní subjektivitu – firma Pozemní stavby Hradec Králové končí činnost. 1.9. 1993 změna názvu na Střední odborné učiliště stavební a strojní
1.9. 1994 změna názvu na Integrovaná střední škola stavební a automobilní, Učiliště 1995 zahájení významné kapitoly dnešní doby, tj. celoživotního vzdělávání v rámci školicího střediska, které slouží nejen dospělým, ale i žákům, a obsahuje celou řadu vzdělávacích programů a kurzů
1995 – otevření satelitního střediska Evropské vzdělávací instituce se sídlem v Magdeburgu /SRN/, a to především díky realizaci vzdělávacích programů a kurzů v automobilní technice 1. 7. 1997 sloučení školy se SOU stavebním, HK, Velká 3
1.9. 1998 změna názvu na Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338 1998 zahájení přestavby objektů bývalé kuchyně na školní jídelnu a dílny pro obor autoelektrikář
1. 9. 2000 zahájení provozu školní jídelny a dílen pro obor elektrikář a autoelektrikář 2002 dokončení rekonstrukce školního autoservisu – dílen ve Vážní ulici
2005 rekonstrukce DM ve Vocelově ulici 2007 získání pozemku pro dobudování sportoviště vKydlinovské ulici
2008 zahájení oprav v nově zakoupeném objektu v areálu ve Vážní ulici od firmy VCES a.s. Březen 2008 příprava pro vznik COV (Centra odborného vzdělávání) pro automobilní průmysl a dopravu