Novinky

PROVOZ ŠKOLY OD 26. října do 30. října 2020

12.10.2020

v souladu s opatřením MŠMT č. j.: MSMT-39185/2020-1 ze dne 8. října 2020 Od 26. 10. 2020 do 30. 10. 2020. NEPROBÍHÁ VÝUKA. A to ani distanční, ani odborný výcvik, praxe, či praxe na pracovištích firem. Nebude v provozu domov mládeže a žákům nebude umožněno odebrat stravu ve školní jídelně. Nebudou také probíhat výcvikové jízdy v autoškole, s výjimkou […]

Provoz školy od 12. 10. do 25. 10. 2020 (aktualizace k 12. 10.)

8.10.2020

Od 12. 10. 2020 0:00 hod. do 25. 10. 23:59 hod. se krizovým opatřením vlády ze dne 8. 10. 2020 na území celé České republiky omezuje provoz středních škol tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na vzdělávání s výjimkou praktického vyučování a praktické přípravy. V souladu s USNESENÍM VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 8. října […]

Aktuální opatření od 5. října 2020

4.10.2020

Výuka probíhá standardně (prezenčním způsobem) dle rozvrhu! KHS vydala nařízení, které se dle jednotného postupu daného Ministerstvem zdravotnictví váže na tzv. semafor pro území celého kraje. Ten je aktuálně zařazen do zelené barvy, přestože dva okresy jsou již zařazeny do barvy oranžové. V Královéhradeckém kraji tedy nedochází aktuálně v žádném regionu k plošnému omezování školní […]

Aktuální opatření od 18. září 2020

17.9.2020

Dle mimořádného opatření MZČR Č.j.: MZDR 15757/2020-35/MIN/KAN ze dne 17. září 2020 se s účinností od pátku 18. září v celé ČR rozšiřuje povinnost nošení roušek na všechny prostory škol. Povinnost platí pro druhý stupeň základních škol, střední a vysoké školy. Výjimku má první stupeň základních škol a vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného […]

Výuka a provoz školy od 10. 9. 2020

9.9.2020

V souladu s manuálem MŠMT pro provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19 a dle mimořádného opatření MZČR č.j.: MZDR 15757/2020-33/MIN/KAN je provoz školy upraven takto: Žáci se řídí aktuálními protiepidemickými opatřeními a nařízením ředitele školy. Pro účely tohoto pokynu je dále pojem „škola“ chápán jako budova teoretického vyučování (včetně domova […]

Třídnické hodiny 2. září 2020

1.9.2020

Třída Třídní učitel Učebna 1. A Ing. Vacek I-2A 1. B Ing. Krausová 37 1. C Ing. Voltr 34 1. D Mgr. Soukup 53 1. E Mgr. Beková 31 1. MA Ing. Prouza 24 1. MI Mgr. Pražáková 15 1. MP Mgr. Lambertová 17 2. A Ing. Nepokoj 35 2. B Mgr. Jaklová 11 2. […]

Zahájení školního roku 2020/2021 a výuka od 1. září 2020

28.8.2020

Zahájení školního roku 2020/2021 Zahájení výuky ve školním roce 2020/2021 pro 2., 3. a 4. ročníky bude 1. září 2020 v 8:00 hodin v učebnách dle rozpisu níže. Slavnostní zahájení školního roku 2020/2021 pro 1. ročníky proběhne 1. září 2020 na školním hřišti od 9:00 hodin. Na slavnostní zahájení zveme srdečně žáky prvních ročníků i […]

Vyhlášení výsledků 3. kola přijímacího řízení

12.8.2020

23-61-H/01 Autolakýrník 18/AL/20 1,94 přijat 20/AL/20 2,28 přijat 19/AL/20 2,43 přijat 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel:   87/MOMV/20 2,43 přijat 88/MOMV/20 2,57 přijat 90/MOMV/20 3,28 přijat 89/MOMV/20 UDV – prospěl přijat 91/MOMV/20  — zastavení SŘ 36-67-H/01  Zedník 21/ZE/20 2,15 přijat  

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

10.7.2020

Pro přijímací řízení pro školní rok 2020/2021 byla v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a s vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, stanovena tato kritéria pro přijetí uchazečů ke vzdělávání na Střední odborné škole a […]