Novinky

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

10.7.2020

Pro přijímací řízení pro školní rok 2020/2021 byla v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a s vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, stanovena tato kritéria pro přijetí uchazečů ke vzdělávání na Střední odborné škole a […]

PŘEDÁNÍ VYSVĚDČENÍ VE ŠK. ROCE 2019/2020 PRO NEKONČÍCÍ ROČNÍKY

18.6.2020

Předání vysvědčení proběhne dne 30. 6. 2020 od 8,00 hodin v učebně dle tabulky a podmínek níže uvedených: Žáci se při příchodu do školy nezdržují nikde jinde než na místě – v místnosti předem určené – viz. tabulka níže. Během pohybu po budově školy se zbytečně nezdržují a přesouvají se nejkratší cestou do dané místnosti. Při […]

Informační schůzky budoucích 1. ročníků ve školním roce 2020/2021

15.6.2020

Milé žákyně, milí žáci, vážení rodiče,      informační schůzky budoucích 1. ročníků se konají: pro obory autoelektrikář, autolakýrník, karosář v pondělí 17. srpna 2020 od 15 hodin, pro obory instalatér, tesař, zedník, klempíř v pondělí 17. srpna 2020 od 16 hodin, pro obor mechanik opravář motorových vozidel v úterý 18. srpna 2020 od 16 hodin, pro […]

Výuka všech ročníků od 1. června 2020

28.5.2020

PROVOZ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020 PRO OBDOBÍ OD 1. ČERVNA v souladu s mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví ze dne 25. 5. 2020, Č.j.: MZDR 20584/2020-3/MIN/KAN Výuka pokračuje dále vzdáleně pomocí aplikace TEAMS. Žáci všech ročníků však mají možnost prezenčně navštěvovat školu za účelem individuálních konzultací dle níže uvedených podmínek:   Organizace vzdělávání žáků: Výuka primárně […]

Harmonogram výuky od 11. 5. 2020 (průběžně doplňován)

7.5.2020

Vzhledem k mimořádné situaci a hygienickým opatřením neplatí standardní časové rozvržení výuky dle stálého rozvrhu, ale dle tabulky níže: Výuka v týdnu 11. – 15. května 2020 Třída Obor Učebna / Dílny Výuka teorie Výuka v dílnách Začátek Přestávka Oběd Začátek Přestávka Oběd 3.A Zedník uč. 31 10:00 11:30-11:50 13:20 Tesař uč. 52 9:40 11:10-11:30 […]

Aktuální důležité informace pro ubytované na domově mládeže

5.5.2020

POBYT NA DM A UKONČOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/20 Pobyt Pro žáky, kteří by se osobně zúčastnili na prezenčním vzdělávání po ukončení uzavření školy, je po dobu vzdělávání zajištěno na DM ubytování v souladu ustanovených hygienických a bezpečnostních opatření. Ukončení ubytování Ukončování ubytování bude realizováno vždy pouze po předchozí domluvě každého žáka se svým […]

Výuka posledních ročníků od 11. května 2020

5.5.2020

PROVOZ ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2019/2020 PRO OBDOBÍ OD 11. KVĚTNA v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 Výuka pokračuje dále vzdáleně pomocí aplikace TEAMS (mimo žáků posledních ročníků). Žáci posledního ročníku mají možnost prezenčně navštěvovat školu za níže uvedených podmínek: Organizace vzdělávání žáků: Pro účely tohoto pokynu je dále […]

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí šk. roku 2019/2020

30.4.2020

dle vyhl. č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020, ze dne 27. 4. 2020   Vyhlášku k hodnocení II. pololetí koncipovalo MŠMT s ohledem na současnou specifickou situaci v našem školství. Zohledňuje výuku do letošního 11. března, která poskytuje podklady pro hodnocení žáka, ale zároveň, pokud to je […]