Přijímací řízení

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 zde budou zveřejněna v průběhu ledna 2019.