Detail oboru

Instalatér

Instalatér
1 rok / Denní forma studia / Střední vzdělání s výučním listem
36-52-H/01

Příprava v jednoletém studiu vzdělávání oboru instalatér je zaměřena na veškeré činnosti související s tímto povoláním. Cílem vzdělávání je znalost zpracování instalačních materiálů, spojování trubních materiálů, provádění izolací a kompletování zařizovacích předmětů. Absolvent se uplatní při montáži instalačních prvků, kanalizace, ústředního topení, plynových zařízení a prvků vzduchotechniky. Může provádět též montáž tepelné izolace a natěračské práce. V průběhu studia je absolvent seznámen s konstrukcí vytápěcích systémů včetně klimatizace.
Žáci jsou vedeni k adaptabilitě, logickému myšlení a schopnosti aplikovat získané vědomosti, dovednosti a návyky pro řešení konkrétních problémů v samostatné i týmové práci.

Podmínka studia:

  • Podmínkou pro přijetí žáků je ukončení středního vzdělání a zdravotní způsobilost uchazeče.

Uplatnění absolventa v praxi

  • Veškeré činnosti související s povoláním instalatér

Výhody studia

  • Dostupnost – 5 minut od Terminálu HD a nádraží ČD
  • Moderní vybavení dílen
  • IT vybavení vysokého standardu – Wi-Fi, Office 365, ECDL
  • Součástí vzdělávání je i příprava k získání svářečských certifikátů v rozsahu kurzů ZK 311 W01, svařování trubních systémů z materiálu PP a PE metodou polyfuzí, zaučení na pájení a lisování mědi.
  • Možnost získat řidičské oprávnění

Učební plán

Kategorie a názvy vyučovacích
předmětů
Počet týdenních vyučovacích
hodin v ročníku
Celkem
1.
Tělesná výchova 1 1
Materiály 1 1
Vytápění 6 6
Technická dokumentace 1 1
Stavební konstrukce 1 1
IVK 5,5 5,5
Plynárenství 1 1
Odborné cvičení 1 1
Odborný výcvik 17,5 17,5
Celkem hodin týdně 35 35