Detail oboru

Mechanik opravář motorových vozidel

Automechanik – opravář diagnostik
Jeden rok / Denní forma studia / Střední vzdělání s výučním listem
23-68-H/01

Podle profilace přípravy mohou získané odborné kompetence vytvářet předpoklady pro opravy osobních automobilů, nákladních automobilů a přívěsů a návěsů nebo motocyklů. V průběhu studia je absolvent seznámen s konstrukcí silničních vozidel, činností jednotlivých skupin a podskupin včetně elektronických systémů. Oblast provozu a údržby vozidel je zaměřena na všeobecný přehled o technologiích oprav a diagnostice silničních vozidel, na kontrolu, hodnocení technického stavu a provádění údržby. Studium je určeno absolventům SOU a SOŠ především technického zaměření a probíhá ve čtrnácti denním cyklu. Jeden týden je výuka odborných předmětů v rozsahu tříletého studia daného oboru (všeobecně vzdělávací předměty mají žáci uznány) a druhý týden odborný výcvik.

Podmínka studia:

  • Výuční list v oboru stř. odborného vzdělání nebo maturitní vysvědčení

Uplatnění absolventa v praxi

  • Opravy motorových a přípojných vozidel v servisech
  • Stanice technické kontroly (STK), stanice měření emisí (ME) apod.,
  • Provádění montáže a demontáže, zajišťování oprav, údržby, seřízení a výměny dílů a funkčních částí (příp. s drobnou úpravou), …
  • Práce ve výrobě i opravárenských provozech automobilového průmyslu

Výhody studia

  • Dostupnost – 5 minut od Terminálu HD a nádraží ČD
  • Moderní vybavení dílen
  • IT vybavení vysokého standardu – Wi-Fi, Office 365, ECDL
  • Možnost získání řidičské oprávnění skupin B, C a profesního průkazu řidiče za zvýhodněnou cenu

Učební plán

Celkem 32 32
Vyučovací předmět Počet vyučovacích hodin za studium
týdenních celkový
Český jazyk a literatura A A
Cizí jazyk A A
Občanská nauka A A
Matematika A A
Fyzika A A
Informační a komunikační technologie 1 1
Základy ekologie A A
Tělesná výchova 1 1
Ekonomika A A
Strojnictví 2 2
Strojírenská technologie 0 0
Technická dokumentace 0 0
Automobily 5 5
Opravárenství a diagnostika 4 4
Elektrotechnika 4 4
Řízení motorových vozidel A 0
Odborný výcvik 15 15