Detail oboru

Zedník

Jeden rok / Denní forma studia / Střední vzdělání s výučním listem
36-67-H/01

Je schopen provádět zednické práce na pozemních a dopravních stavbách, tj. betonování, zdění zdiva z různých materiálů, monolitické a montované vodorovné konstrukce, povrchové úpravy včetně provádění keramických obkladů a dlažeb, tepelné izolace a hydroizolace, osazovat výrobky přidružené stavební výroby a provádět zednické práce na přestavbách a adaptacích budov. Součástí výuky je i seznámení s konstrukcemi suché montáže, takže absolvent je schopen realizovat sádrokartonové a sádrovláknité příčky, instalační stěny, podhledy, podlahy a řešit půdní vestavby.

Vstupní předpoklady žáků:

 • úspěšné ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo s výučním listem
 • zdravotní způsobilost potvrzená lékařem

Uplatnění absolventa v praxi

 • Povolání zedník, obkladač a sádrokartonář
 • Provádění prací v oblasti HSV i PSV
 • Provádění keramických obkladů a dlažeb
 • Provádění rekonstrukcí staveb včetně rekonstrukcí bytových jader
 • Provádění kontaktních a nekontaktních zateplovacích systémů
 • Provádění systémů suché montáže včetně půdních vestaveb

Výhody studia

 • Dostupnost – 5 minut od Terminálu HD a nádraží ČD
 • Moderní vybavení dílen
 • Možnost praxe v zemích EU
 • IT vybavení vysokého standardu – Wi-Fi, Office 365, ECDL
 • Finanční podpora KHK
 • Možnost získat řidičské oprávnění

Učební plán

Kategorie a názvy vyučovacích
předmětů
Počet týdenních vyučovacích
hodin v ročníku
Celkem
1. 2. 3.
Český jazyk a literatura Neučí se Neučí se Neučí se 0
Cizí jazyk Neučí se Neučí se Neučí se 0
Občanská nauka Neučí se Neučí se Neučí se 0
Matematika Neučí se Neučí se Neučí se 0
Fyzika Neučí se Neučí se Neučí se 0
Informační a komunikační technologie Neučí se Neučí se Neučí se 0
Základy ekologie Neučí se Neučí se Neučí se 0
Tělesná výchova 0 0 1 1
Ekonomika Neučí se Neučí se Neučí se 0
Odborné kreslení 0 0 3 3
Materiály 0 0 2 2
Přestavby budov 0 0 2 2
Technologie 0 0 9 9
Odborný výcvik 0 0 15 15
Celkem hodin týdně 0 0 32 32