Detail oboru

Autotronik

Dva roky / denní forma studia / střední vzdělání s maturitní zkouškou
39-41-L/01

Jedná se o studijní obor pro rozšíření kvalifikace, který je více zaměřen na praktické zvládnutí oprav silničních vozidel včetně diagnostiky.

V průběhu studia byl absolvent seznámen s konstrukcí silničních vozidel, činností jednotlivých skupin a podskupin včetně elektronických systémů. Oblast údržby a oprav vozidel je zaměřena kromě všeobecného přehledu o technologiích oprav, údržby, kontroly a hodnocení technického stavu vozidel na opravy silničních vozidel včetně elektronických systémů řízení s využitím diagnostiky. Studium ekonomiky vytváří u absolventů předpoklady pro úspěšné zvládání středních technickohospodářských funkcí včetně živnostenského podnikání.

Studium je určeno pro absolventy oborů vzdělání ukončených závěrečnou zkouškou s výučním listem z těchto oborů:

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel / dříve 23-68-H/001Automechanik

26-57-H/01 Autoelektrikář / dříve 26-57-H/001 Autoelektrikář

Uplatnění absolventa v praxi

  • Odborníci na opravy a diagnostiku vozidel v autoopravnách
  • Střední technickohospodářské funkce v autoopravárenství
  • Stanice technické kontroly (STK), stanice měření emisí (ME) apod.,

Výhody studia

  • Dostupnost – 5 minut od Terminálu HD a nádraží ČD
  • Moderní vybavení dílen
  • Možnost získat řidičské oprávnění skupin B a C a profesní průkaz řidiče za zvýhodněných podmínek
  • IT vybavení vysokého standardu – Wi-Fi, Office 365, ECDL

Učební plán

Vyučovací předmět Počet týdenních vyučovacích
hodin v ročníku
týdenních celkový
ročník I. II.
Český jazyk a literatura 3 3 6
Cizí jazyk 3 3 6
Matematika 3 3 6
Informační a komunikační technologie 2 2 4
Tělesná výchova 2 2 4
Strojní zařízení 3 2 5
Motorová vozidla 3 3 6
Elektrické příslušenství 2 2 4
Autoelektronika 2 2 4
Technologie oprav 3 2 5
Diagnostika motor. vozidel 0 2 2
Odborný vícvik 6 6 12
Celkem hodin týdně 32 32 64