Detail oboru

Stavební provoz

Dva roky / Denní forma studia / Střední vzdělání s maturitou
36-44-L/51

Žáci v rámci uvedeného nástavbového oboru mají do výuky zahrnuty stavební odborné předměty rozvíjející dovednosti pro výkon pracovních činností v různých oborech stavebnictví. Studium je ukončeno maturitní zkouškou. Ta se skládá kromě odborných stavebních předmětů i z některých všeobecně vzdělávacích předmětů. Žákům vyšších ročníků je umožněno konat praxi na pracovištích firem. Studium je určeno pro absolventy oborů ukončených závěrečnou zkouškou s výučním listem:
36-54-H/01 kameník, 36-52-H/01 instalatér, 36-52-H/02 mechanik plynových zařízení, 36-58-H/01 montér vodovodů a kanalizací a obsluha vodárenských zařízení, 36-59-H/01 podlahář, 36-62-H/01 sklenář,36-64-H/01 tesař, 36-65-H/01 vodař, 36-66-H/01 montér suchých staveb, 36-67-H/01 zedník 36-67-H/02 kamnář, 36-63-H/01 štukatér, 36-69-H/01 pokrývač, 39-41-H/01 malíř a lakýrník

Uplatnění absolventa v praxi

  • stavební technik ve stavební výrobě, přípravě a provádění staveb, při provádění projektových prací, ve výrobě stavebních dílců a betonářského zboží, ve stavební laboratoři, ve zkušebnictví
  • referent státní správy a samosprávy
  • marketing a prodej stavebních materiálů a výrobků
  • projektová činnost ve výstavbě a provádění staveb, autorizace (po pěti letech praxe)

Výhody studia

Dostupnost – 5 minut od Terminálu HD a nádraží ČD

  • Moderní vybavení dílen
  • Možnost praxe v zemích EU
  • IT vybavení vysokého standardu – Wi-Fi, Office 365, ECDL
  • Finanční podpora KHK
  • Možnost získat řidičské oprávnění

Učební plán

Kategorie a názvy vyučovacích
předmětů
Počet týdenních vyučovacích
hodin v ročníku
Celkem
1. 2.
Všeobecně vzdělávací
Český jazyk a literatura 3 3 6
Cizí jazyk 3 3 6
Základy společenských věd 1 1 2
Matematika 3 5 8
Základy přírodních věd 2 0 2
Tělesná výchova 2 2 4
Informační a komunikační technologie 2 2 4
Odborné
Materiály 2 2 4
Provádění staveb 4 4 8
Organizace a řízení stavebního provozu 3 4 7
Geodezie 2 0 2
Stavební mechanika 2 2 4
Projektová cvičení 3 4 7
Celkem hodin týdně 32 32 64