Detail oboru

Autoelektrikář

Opravář – diagnostik
Tři roky / Denní forma studia / Střední vzdělání s výučním listem
26-57-H/01

Autoelektrikář zaměření opravář diagnostik je učební obor zakončený závěrečnou
zkouškou.
Žáci se seznámí s konstrukcí motorových vozidel, hlavně se ale zaměřují na podrobnou
funkci především elektrického příslušenství vozidla. Dále se zabývají diagnostikou závad
a technologií oprav elektrických a elektronických systémů – teoreticky a prakticky.
V tomto oboru je kladen velký důraz nejen na teoretickou přípravu, ale hlavně na
uplatnění získaných znalostí při odborném výcviku v dílnách. Žáci vyšších ročníků mohou
konat praxi ve specializovaných firmách.
Součástí studia je získání řidičského oprávnění skupiny B pro osobní automobily a C pro
nákladní vozidla. Úspěšní žáci mohou navázat ve studiu maturitního oboru Autotronik.

Uplatnění absolventa v praxi

 • povolání autoelektrikář
 • stanice technické kontroly (STK),
  stanice měření emisí (ME) apod.
 • opravy a údržba elektrických
  a elektronických částí silničních
  motorových a přípojných vozidel,
  atd.
 • obsluha diagnostických zařízení,
  apod.

Výhody studia

 • dostupnost – 5 minut od
  Terminálu HD a nádraží ČD
 • možnost ubytování a stravování
 • zdarma řidičské oprávnění skupin
  B a C
 • zvýhodněná cena pro získání
  profesního průkazu řidiče
 • Wi‐Fi, Office 365, ECDL, …
 • Zvýhodněné získání osvědčení podle §5 vyhl. č. 50/1978 Sb.

Učební plán

Kategorie a názvy vyučovacích
předmětů
Počet týdenních vyučovacích
hodin v ročníku
Celkem
1. 2. 3.
Český jazyk a literatura 2 2 1 5
Cizí jazyk 2 2 2 6
Občanská nauka 1 1 1 3
Matematika 2 1 1 4
Fyzika 2 0 0 2
Informační a komunikační technologie 0 2 1 3
Základy ekologie 1 0 0 1
Tělesná výchova 1 1 1 3
Ekonomika 0 0 2 2
Základy strojírenství 2 0 0 2
Materiály a měření 2 0 0 2
Technická dokumentace 2 0 0 2
Konstrukce motorových vozidel 1 1 2 8
Opravárenství a diagnostika 0 1 2 3
Elektrotechnika a Elektronika 1 2 3 6
Elektropříslušenství 0 2 1 2
Řízení motorových vozidel 0 2 0 2
Odborný výcvik 13 15 15 43
Celkem hodin týdně 32 32 32 96