Zaří 2019

Přehled nejúspěšnějších akcí za měsíc září 2019

 

  1. Využití školního hřiště- hod na koš + fotbálek /3. a 4. 9. 2019/

Hned na začátku školního roku jsme využili slunečného a teplého počasí ke střelbě na koš a nakonec i ke hře streetball. Den na to jsme navštívili hřiště Krušinky a zahráli si fotbálek mezi sebou. Akce se zúčastnila skupina žáků všech výchovných skupin, především žáci 1. ročníku. Dohled při akcích zajistil vychovatel Kašpar a vychovatelka Lichtenberková

 

 

  1. Nábřeží plné záchranářů /5. 9. 2019/

Návštěva již druhého ročníku presenční akce Bezpečné nábřeží proběhla ve spolupráci s DMIŠJ. Na Eliščině a Smetanově nábřeží žáci mohli vidět dynamické i statické ukázky techniky policistů, hasičů, celní správy a vodních záchranářů. Došlo i ke koordinovanému zákroku u simulované dopravní nehody. Žáky naší školy ale nejvíce zaujala možnost se blíže seznámit s nejnovějšími typy policejních aut.

 

  1. Vycházka po strategických bodech Hradce Králové / 17. 9. 2019/

Dne 17. 9. 2019 jsme se vydali na orientační a poznávací vycházku městem. Společně se  žáky 1. ročníku jsme od SOŠ a SOU Vocelova 1338 (recepce) prošli nejprve kolem Terminálu hromadné dopravy. Poté kolem železniční stanice hl.n. jsme došli k Auparku, kde byli žáci upozorněni především na možnost navštívení lékárny a papírnictví, kde si žáci zakoupili obaly potřebné na výuku.

Dále jsme s žáky prošli kolem Dopravního podniku, kde jsem žáky informovala

o možnosti zakoupení městské karty s tím, že ji mohou využít nejen k jízdě, ale i k návštěvě Městské knihovny MMHK, kolem které jsme nakonec vycházku uzavírali.

Předtím  jsme na Masarykově náměstí shlédli prodejnu učebnic –  Oxford Bookshop, kde si žáci mohou zakoupit učebnice na výuku cizích jazyků. Akci zajistila skupinová vychovatelka 1. ročníku- nyní Mgr. Stančíková.

 

  1. Zahájení pravidelných zájmových kroužků- kroužek florbalu, sálová kopaná, basketbal, volejbal a kroužek posilování /každý den- zahájení od 18. 9. 2019/

Jakmile bylo možné využívat tělocvičnu, okamžitě začal ve středu 18. 9. 2019 kroužek florbalu. Další dny byl zahájen kroužek sálové kopané a posilovny a následoval kroužek volejbalu, basketbalu. Zájemců bylo na první měsíc hodně, doufáme, že jim to vydrží co nejdéle, nejlépe po celý rok.