Listopad 2019

Turnaj v šipkách / 4. 11. 2019/

Na začátku měsíce listopadu byl mezi žáky všech výchovných skupin sehrán turnaj v šipkách. Na akci byli nejvíce zastoupeni žáci 1. ročníku. Pro hru bylo zvoleno nastavení 301 bodů. Nešlo tak o výsledek, jako o zábavu.

Akci zorganizoval vychovatel Kašpar

 

Návštěva železničních modelů /12. 11. 2019/

 

Na hlavním vlakovém nádraží byla uspořádána tradiční podzimní výstava modelů železnic s mezinárodní účastí, která letos představila nejen modely parních vlaků, ale i dieselové lokomotivy. Bylo zde vystaveno i unikátní kolejiště o rozměrech 8×1.5m na téma Americký jihozápad.

Výstava byla prezentována i jako agitace žáků středních odborných škol – ohledně výběru povolání (strojvedoucí). Pořadatelem je každoročně Klub železničních modelářů Hradec Králové.

Prohlídky se zúčastnili žáci 1. ročníku společně se svou skupinovou vychovatelkou Mgr. Stančíkovou

 

 

Návštěva Aquacentra včetně plaveckého bazénu / 19. a 21. 11. 2019/

Dne 19. 11. 2019 jsme se vydali do Aquacentra a plaveckého bazénu. Jelikož se nám tam líbilo, za dva dny jsme šli znovu.

V areálu Aquacentra jsme si užívali tobogánu, vířivého bazénu a vlnobití, někteří z nás navštívili 50 metrový plavecký bazén ke zlepšení fyzické kondice.

Další návštěvy jsou naplánované po Novém roce. Akce se s námi zúčastnil pan vychovatel Mgr. Kašpar a vstupenky (pro nás žáky bezplatné) zajistila vedoucí vychovatelka Ing. Danielová

 

  

 

Turnaj ve volejbalu s DMIŠJ /26. 11. 2019/

Dne 26. 11. 2019 proběhl zápas žáků a žákyň ze spřátelených domovů mládeže: našeho a DMIŠJ Vocelova. Vzhledem k tomu, že již od září probíhají společné zápasy, tak se žáci vzájemně znají a motivují se k větším výkonům. Posun je vidět i v kvalitě podání a dále i v síle smečování. Žáci si tedy společnou hru více užívají. O výsledek jde až sekundárně.

Utkání zorganizovala Mgr. Stančíková a za DMIŠJ Mgr. Balcarová

 

Přátelský zápas ve florbalu s DMIŠJ Hradecká /27. 11. 2019/

Na konci měsíce se odehrálo v přátelském duchu utkání ve florbalu mezi našimi žáky a žáky DMIŠJ Hradecká. Opět nešlo o výsledek, ale o potěšení z předvedené hry. Nakonec zvítězilo naše družstvo tvořené především pravidelnými návštěvníky kroužku florbalu.

Utkání zorganizoval vychovatel Mgr. Kašpar a pan vychovatel Samek DiS. (DMIŠ)