Detail novinky

„Prodloužení vánočních prázdnin“ 21. 12. a 22. 12. 2020

Vláda České republiky dne 14. prosince 2020 usnesením č. 1335 o přijetí krizového opatření zakázala od 21. prosince 2020 do 23. prosince 2020 osobní přítomnost žáků ve školách. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zároveň opatřením č.j. MSMT-45767/2020-1 stanovilo pro školy 21. a 22. prosinec 2020 jako volné dny podle § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). V těchto dnech tak nebude ani prezenční, ani distanční výuka! Do neděle 20. prosince 2020 se provoz škol a školských zařízení řídí současnými pravidly! Žákům se ve volných dnech školní stravování, ani ubytování neposkytuje.


Vytvořeno: 16.12.2020