Informace pro cizí strávníky

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ!!!!!!

 

Stravování ve školní jídelně se řídí podle předpisů a norem pro stravování školní mládeže. Sortiment potravin je určován spotřebním košem pro mládež podle věkových skupin – cizí strávníky 15 let a výše.

Přihlašování a objednávání jednotlivých jídel

Zadání výběru jídel je umožněno na dva týdny dopředu a na následující den však jen do 11.00 hodin.

Přihlašování a odhlašování stravy je samoobslužné prostřednictvím objednávacího boxu, po internetu na stránkách www.strava.cz, číslo jídelny: 5256, uživatel: příjmení a jméno (bez mezery, malými písmeny, bez diakritiky) nebo mobilním telefonem (veškeré informace na internetových stránkách školy: www.sosasou-vocelova.cz.

Stravné pro cizí strávníky – se objednává do mínusového stavu konta a po uzavření měsíce se strava vyfakturuje firmě nebo fyzické osobě.

Výdej – a objednávání se provádí bezkontaktním čipem. Strávník čip zakoupí v kanceláři školní jídelny v ceně 116,- Kč. Čip je přidělen ke jménu a rodnému číslu. Na základě těchto informací pracuje počítač ŠJ.  Při ztrátě čipu se strávník přihlásí v kanceláři ŠJ – zablokování ztraceného čipu proti zneužití a zakoupení nového čipu. Čip slouží také ke vstupu do budovy pro cizí strávníky od 10,45 hodin do 14,00 hodin.

Kancelář školní jídelny – č. dveří 121 – přihláška do školní jídelny a zakoupení čipu.

Orientace příchodu ke školní jídelně – v recepci doprava. V přízemí se nachází objednávkový box, při přihlášení Vaším čipem si můžete ovládacími šipkami nastavit den a druh jídla, který požadujete, přihláškou/odhláškou zadat nebo odhlásit jídlo. Naproti objednávkovému boxu je skříňka s jídelníčky na 14 dní. Je nutné si přihlásit oběd s předstihem z důvodů zajištění materiálu na přípravu a zhotovení pokrmů mimořádně nejpozději do 11,00 hodin před dnem výdeje stravy. Po 11.00 hod. je následující den zablokován.

Hned za hlavními dveřmi jídelny je snímač, který Vám při dotyku čipem ukáže Vaši aktuální objednávku:

  • 0 – žádné jídlo
  • 1 – oběd č. 1
  • 2 – oběd č. 2
  • 3 – oběd č. 3
  • 5 – večeře

K výdejnímu pultu se přichází zleva – tác, příbory, sklenice, saláty nebo kompoty, ovoce, moučník, polévka, nápoj (čaj, sirup).

Označení k druhu jídla:

  • 1. snímač = oběd  č. 1
  • 2. snímač = oběd č. 2, 3

Odevzdání použitého nádobí je vpravo od výdejního pultu.
Vynášení inventáře školní jídelny je zakázáno, jídlo do jídlonosičů jen ve výjimečných případech z důvodu nařízení školní hygieny, a to do 11,00 hodin.
Při jakémkoliv nedostatku k vydané stravě si nechte okamžitě zavolat vedoucí kuchaře,
který zodpovídá za kvalitu a gramáž podávané stravy.

Těšíme se na Vaši návštěvu
Miroslav Skala (vedoucí školní jídelny)

Aktualizováno k 01.09.2019


Časový harmonogram výdeje stravy:

Firma FOMA: 10.45 – 11.30, 12.00 – 12.25, 13.00 – 13.25
Zaměstnanci SOŠ: 11.15 – 11.45
Žáci SOŠ: 11.30 – 12.00 12.30 – 13.00
Žáci ZŠ: 12.50 – 13.20 13.10 – 13.30

Cizí strávníci: průběžně

Žádáme všechny strávníky o dodržování daných časů, zkrátí se Vám tak čekací doba na výdejně.

Celkový výdej stravy je od 10.45 a končí ve 13.50 hodin.