Základní údaje

Školní jídelna nabízí volné kapacity jídel

Školní jídelna SOŠ a SOU s celkovou kapacitou 800 jídel a zajišťuje stravu pro všechny žáky s možností výběru ze tří jídel. Pro ubytované žáky na DM školní jídelna zajišťuje celodenní stravování. Stravu zajišťuje také pro cizí strávníky.
Pro objednávání stravy školní jídelna využívá nejmodernější technologie: bezkontaktní magnetické čipy, SMS zprávy, Internet a mobilní aplikace.
Provoz jídelny je řízen automatizovaným systémem ISO, který zajišťuje vedení skladové agendy a organizaci zázemí kuchyně od tvorby jídelníčků až po zabezpečení organizovaného odběru stravy pomocí bezkontaktních magnetických čipů.

Kapacita kuchyně 800 jídel
Počet jídelních míst 128
Počet odběrových míst 2
Obědy výběr ze 3 jídel
Večeře výběr ze 2 jídel

Ceny stravy platné od 1.3.2022

Kategorie strávníků Snídaně+přesnídávka Oběd Večeře
Cizí strávníci 50,- Kč 94,- Kč 84,- Kč
Žáci SOŠ a SOU ubytovaní i neubytovaní 25,- Kč 37,- Kč 33,- Kč
2. večeře balíček 18,- Kč
Žáci ZŠ – 1. stupeň 6 – 10 let 32,- Kč
Žáci ZŠ – 2. stupeň 11 – 14 let 35,- Kč
Žáci ZŠ – 3. stupeň 15 a více let 37,- Kč

Žák má právo na dotovanou stravu v době přítomnosti ve škole a první den nemoci. Následující dny je účtována cena žákovi bez dotace.

snídaně                       49,-Kč

oběd                             90,- Kč

večeře                          83,- Kč

balíček II.večeře      35,- Kč

Proto je důležité sledovat si objednanou stravu, aby nedocházelo k odebrání neoprávněné stravy.