Novinky

PF 2020

16.12.2019

Vážení spolupracovníci, žáci, rodiče, partneři a přátelé školy. Dovolte mi v závěru roku popřát vám všem klidné prožití Vánoc, v novém roce mnoho pracovních i osobních úspěchů a zejména pevné zdraví. Děkuji vám za přízeň v roce pomalu končícím a těším se na úspěšnou spolupráci v roce nadcházejícím.

Den otevřených dveří

4.12.2019

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338 Vás zve na dny otevřených dveří: Sobota  16. listopadu 2019     8.00-14.00 hodin Pátek      6. prosince 2019       9.00-17.00 hodin Sobota  18. ledna 2020            8.00-14.00 hodin   CO VÁS ČEKÁ? Hlavní budova: Komentovaná prohlídka školy Příjemné posezení u kávy […]

PODPORA STÁVKY (PROVOZ ŠKOLY NEOMEZEN)

5.11.2019

Zaměstnanci školy se, po jednání s předsedou ZO OS ČMOS při škole, rozhodli NESTÁVKOVAT. Stávku ale jako škola podporujeme! Jako formu podpory jsme zvolili diskuzi s žáky, která proběhne ve středu odpoledne. Souhlasíme s klíčovou myšlenkou stávky, že je třeba systematicky dále prosazovat zvyšování PRESTIŽE povolání UČITELŮ. A k tomu, mimo jiné, patří i zvyšování […]

Upozornění pro rodiče a žáky- provádění plateb

17.9.2019

Žádáme všechny rodiče a žáky školy o dodržování pokynů k platbám stravného, ubytování a ostatních akcí školy.   Při bezhotovostních platbách je nutné vždy správně vyplňovat číslo účtu a variabilní symbol.  V případě nesprávně uvedeného, popřípadě chybějícího variabilního symbolu není možné správně přiřadit platbu na konto žáka. Nepřiřaditelná platba bude vrácena zpět na účet, z kterého byla […]