Novinky

Upozornění pro rodiče a žáky- provádění plateb

17.9.2019

Žádáme všechny rodiče a žáky školy o dodržování pokynů k platbám stravného, ubytování a ostatních akcí školy.   Při bezhotovostních platbách je nutné vždy správně vyplňovat číslo účtu a variabilní symbol.  V případě nesprávně uvedeného, popřípadě chybějícího variabilního symbolu není možné správně přiřadit platbu na konto žáka. Nepřiřaditelná platba bude vrácena zpět na účet, z kterého byla […]

Výsledky přijímacího řízení do maturitních oborů 2. kolo pro školní rok 2019/2020

10.6.2019

reg. číslo obor počet b. rozhodnutí Mechanik instalatérských a elektrotech. zařízení 22/MIEZ/2019 MIEZ 83 přijat 20/MIEZ/2019 MIEZ  — ZSŘ 21/MIEZ/2019 MIEZ  — ZSŘ Dopravní prostředky 26/DP/2019 DP 83 přijat  25/DP/2019 DP 72 přijat Provoz a ekonomika dopravy  31/PED/2019 PED 83 přijat  28/PED/2019 PED 69 přijat  30/PED/2019 PED 58 přijat 29/PED/2019 PED  — ZSŘ   V […]

Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

1.6.2019

Tříleté učební obory vzdělání zakončené závěrečnou zkouškou a výučním listem 26-57-H/01 – Autoelektrikář            2 volná místa  registrační číslo  46/AEL/2019 1,72 přijat  45/AEL/2019 1,9 přijat  47/AEL/2019 2,23 nepřijat  48/AEL/2019 2,39 nepřijat    23-55-H/02 – Karosář                          2 volná místa registrační číslo  13/KAR/2019 3,17 přijat   23-61-H/01 – Autolakýrník               4 volná místa registrační číslo  25/AL/2019 1,9 […]

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

15.5.2019

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 Ředitel SOŠ a SOU, Hradec Králové, Vocelova 1338, vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 do následujících oborů vzdělání:   Tříleté učební obory vzdělání zakončené závěrečnou zkouškou a výučním listem 26-57-H/01 – Autoelektrikář             2 volná místa 23-55-H/02 – Karosář                           2 volná místa 23-61-H/01 […]

Rodičovské schůzky a Výbor rodičů SRPŠ 3.4.2019

21.3.2019

Dne 3.4.2019 se konají třídní schůzky rodičů v době od 16,00-18,00 hodin.   Výbor rodičů SRPŠ svolává členskou schůzi všech členů , která se koná 3.4.2019 v 15 hodin, vbudově školy ve sborovně. Program: Zahájení Zpráva o činnosti výboru SRPŠ Informace o čerpání finačních prostředků Různé Diskuse Závěr