Historie školy

Významná data v historii školy

1.9. 1958 založení školy národním podnikem Pozemní stavby Hradec Králové

1963 zahájení výuky praktického vyučování v dílnách ve Vážní ulici

1967 dokončení výstavby budovy domova mládeže, školní kuchyně a jídelny

1963 zahájení výuky odborného výcviku oborů instalatér a elektrikář v dílnách ve Vážní ulici

1970 rozšíření výuky odborného výcviku o obory automechanik, zámečník a klempíř v dalších

prostorách dílen v ulici Vážní

1982 zahájení výuky teoretického vyučování v nové budově ve Vocelově ulici

1983 zahájení provozu tělocvičny ve Vocelově ulici

1985 zahájení výuky odborného výcviku v nové budově dílen v ulici Jana Krušinky

1990 získání právní subjektivity, zrušení národního podniku Pozemní stavby Hradec Králové;

ukončení výuky na odloučeném pracovišti v Rychnově nad Kněžnou

1993 změna názvu na Střední odborné učiliště stavební a strojní

1994 změna názvu na Integrovaná střední škola stavební a automobilní

1995 zahájení celoživotního vzdělávání v rámci školicího střediska;

otevření satelitního střediska Evropské vzdělávací instituce EBG

1997 sloučení se Středním odborným učilištěm stavebním ve Velké ulici v Hradci Králové

1998 změna názvu na Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové,

Vocelova 1338; změna loga

2000 rekonstrukce školní kuchyně a jídelny;

zahájení výuky odborného výcviku oborů autoelektrikář, autotronik a MIEZ v dílnách

ve Vocelově ulici;

vybudování nového vstupu do objektu ve Vocelově ulici;

vybudování odpočinkové zóny v atriu včetně zastřešení ve Vocelově ulici

2002 rekonstrukce dílen ve Vážní ulici

2005 rekonstrukce Domova mládeže

2007 získání pozemku od města Hradce Králové pro vybudování sportoviště

2011 otevření Centra odborného vzdělávání ve Vážní ulici;

zateplení pláště budovy teoretického vyučování a tělocvičny;

materiálně technické vybavení dílny ve Vážní ulici projektem Vybavení dílen

2014 rekonstrukce tělocvičny

2015 materiálně technické vybavení dílen ve Vážní ulici projektem Dovybavení dílen;

instalace simulátoru nákladního automobilu;

vybudování dopravního hřiště ve Vocelově ulici

2016 přestavba vstupu do objektu ve Vocelově ulici včetně osazení turniketů

2017 pořádání prvního ročníku obnovené celorepublikové dopravní soutěže Automobileum;

          první etapa rekonstrukce elektrických a tepelných rozvodů v budově teoretického vyučování

 2018 druhá etapa rekonstrukce elektrických a tepelných rozvodů v budově teoretického vyučování;

výstavba haly dílen v ulici Jana Krušinky;

otevření jídelny v budově Centra odborného vzdělávání ve Vážní ulici