Novinky

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

10.5.2022

Pro přijímací řízení pro školní rok 2022/2023 byla v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a s vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, stanovena tato kritéria pro přijetí uchazečů ke vzdělávání na Střední odborné škole a […]

Výuka 16.5. a 17.5.2022

6.5.2022

Z důvodu pořádání celorepublikové soutěže Automobileum 2022 na SOŠ a SOU, HK, Vocelova 1338, vyhlašuje ředitel školy na pondělí 16.5.2022 pro všechny žáky školy ze závažných organizačních důvodů volný den ve školním roce – ředitelské volno (platí i pro žáky konající OV ve firmách). Volný den se netýká pouze žáků konajících souvislou praxi u firem […]

Rodičovské schůzky a Výbor rodičů SRPŠ

17.3.2022

Třídní schůzky se konají ve středu 30. 3. 2022, všichni rodiče jste srdečně vítáni. Začátek schůzek je v 16:00. Před jejich konáním se uskuteční schůze zástupců SRPŠ, a sice od 15:00 hod.. Výbor rodičů SRPŠ Program schůze:  Odkaz    

Provoz školy od 14.3.2022

13.3.2022

Výuka od 14.3.2022 pokračuje standardně dle rozvrhu a suplování za podmínek uvedených níže. (změny oproti stávajícímu stavu jsou vyznačeny červeně) v souladu s manuálem MŠMT pro provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke COVID-19, a dle MO MZČR Č. j.: MZDR 8789/2022-1/MIN/KAN Od 14.3.2022 není povinnost mít ve škole řádně nasazenou ochranu […]

Sbírka pro ukrajinské ženy a děti

10.3.2022

Zaměstnanci školy vybrali a dnes 10. března zaslali 32 800 Kč na podporu ubytování ukrajinských žen a dětí, které zajišťuje Československá obec legionářská v Praze. Žáci přispívají také, někteří samostatně, někteří, jako 3. A, se podíleli na hromadné sbírce.   Upřímně děkujeme všem, kteří se jakoukoliv částkou do této akce zapojili.  

Provoz školy od 21.2.2022 a testování žáků

17.2.2022

Výuka od 21.2.2022 pokračuje standardně dle rozvrhu a suplování za podmínek uvedených níže. (změny oproti stávajícímu stavu jsou vyznačeny červeně) v souladu s manuálem MŠMT pro provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke COVID-19, a dle MO MZČR Č. j.: MZDR 15757/2020-61/MIN/KAN, Č. j.: MZDR 15757/2020-62/MIN/KAN, Č. j.: MZDR 15757/2020-63/MIN/KAN, Č. […]

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL

16.2.2022

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.