Novinky

Screeningové testování ve škole od 3. ledna 2022 (aktualizace 31.12.2021)

30.12.2021

Největší změny jsou v: testování žáků 2x v týdnu (do 16. ledna) nově se testují i žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci žákovi s pozitivním výsledkem Ag testu se vystaví potvrzení, které předkládá přímo na místě, kde provádějí konfirmační PCR testování (tam jej i zaregistrují do systému) – již není nutné […]

Screeningové testování ve škole od 6. prosince 2021

1.12.2021

Ve školách bude probíhat od 6. prosince 2021 preventivní screeningové testování žáků. Testy se provedou vždy v pondělí, případně první den výuky v týdnu. Hlavním cílem tohoto preventivního testování je dle MZČR umožnit bezpečný provoz škol a školských zařízení v regionech, kde je v současné době vývoj epidemické situace nejrizikovější, a kde se zvyšuje riziko […]

Informace o mimořádném úrazu žáka v dílnách školy

24.11.2021

O přestávce mezi výukou došlo dne 7. září 2021 ve 12:15 hod. v prostorách autolakovny k incidentu mezi dvěma žáky, z nichž jeden nebyl ještě toho času plnoletý. Při incidentu byl jeden z žáků popálen a jeho stav si vyžádal převoz do FN Hradec Králové, kde byl následně po dobu čtyř dnů hospitalizován. Škola by chtěla všechny zúčastněné i […]

Screeningové testování ve školách 22. a 29. listopadu

19.11.2021

Ve školách proběhne preventivní screeningové testování žáků. Testy se provedou 22. listopadu a 29. listopadu 2021. Hlavním cílem tohoto preventivního testování je dle MZČR umožnit bezpečný provoz škol a školských zařízení v regionech, kde je v současné době vývoj epidemické situace nejrizikovější, a kde se zvyšuje riziko zavlečení nákazy do škol. Díky testování se podaří […]

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

1.11.2021

Informace o studiu na SOŠ A SOU Vám rádi poskytneme inviduálně, po přechozí telefonické nebo emailové dohodě. Více informací na: web: www.vocelova.cz facebook: www.facebook.com/vocelova instagram: www.instagram.com/vocelovaskola e-mail: sekretariat@vocelova.cz telefon: 725 048 035 Virtuální Prohlídka JAZYKOVÁ UČEBNA – malá                                […]

INFORMACE

21.10.2021

Výuka v týdnu od 25. 10. 2021 probíhá dle platného rozvrhu a suplování. Podzimní prázdniny jsou 27. 10. – 29. 10. 2021.

Provoz školy od 1.9.2021 a testování žáků

27.8.2021

Výuka ve školním roce 2021/2022 začíná standardně 1. září 2021 a pokračuje dále dle rozvrhu. Organizace vzdělávání žáků Žáci i zaměstnanci dodržují zásady osobní a respirační hygieny – je nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce. Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. Všechny […]

Zahájení školního roku 1. září 2021

26.8.2021

Žáci 2., 3. a 4. ročníku zahajují školní rok 1. září 2021 třídnickou hodinou od 8:00 do 9:00 hodin v učebnách dle rozpisu ve škole. Žáci 1. ročníku zahajují školní rok 1. září 2021 od 9:00 do 11:30 hodin v učebnách dle rozpisu ve škole. Velice nás to mrzí, ale vzhledem k epidemické situaci a […]

Kritéria přijímání do vyššího ročníku

29.7.2021

Do vyššího ročníku lze přijmout uchazeče do maximální kapacity třídy/skupiny/oboru. Uchazeč musí úspěšně vykonat předepsané rozdílové zkoušky. V případě, kdy je kapacita třídy/skupiny/oboru nižší než počet uchazečů, kteří úspěšně vykonali rozdílové zkoušky, rozhodují o pořadí uchazečů výsledky rozdílových zkoušek – průměr známek ze všech předepsaných zkoušek. V případě rovnosti průměru, nebo nekonání rozdílových zkoušek rozhoduje […]