Novinky

Provoz školy od 12.4.2021

8.4.2021

Režim provozu školy od 12. dubna 2021 ZŮSTÁVÁ NEZMĚNĚN. Stále platí pokyny z 1.3.2021 s tím rozdílem, že pravděpodobně skončí nouzový stav a nebude omezen pohyb obyvatel. Žáci docházející na individuální konzultace a do autoškoly nemají povinnost se testovat. Jakmile budeme mít oficiální informace o změně režimu, budeme Vás informovat. Děkujeme vám za spolupráci, trpělivost […]

OZNÁMENÍ Nadačního fondu na podporu královéhradeckých středoškolských studentů o možnosti získání příspěvků z tohoto fondu pro nadané a pro nemajetné studenty

31.3.2021

Termín pro odevzdání žádostí je do 31.5.2020. Žádosti se letos vzhledem k mimořádné situaci budou podávat: poštou (Magistrát města Hradec Králové, Českoslovanské armády 408, 502 00 Hradec Králové) elektronicky na epodatelna@mmhk.cz datovou zprávou Podmínkou přiznání příspěvku je trvalé bydliště studenta v Hradci Králové a věk do 26 let. Zároveň přikládáme formulář žádosti, který je též dostupný na webových stránkách […]

Rodičovské schůzky 31.3.2021

23.3.2021

Vzhledem k aktuální situaci, proběhnou rodičovské schůzky opět on-line v prostředí Teams ve středu 31.3.2021 od 16:00 do 16:30 hodin (dále pak do 18:00 hodin individuální konzultace). Jediná třída 4. Ma bude mít schůzku od 16:30 do 17:00. Podrobnější informace jste obdrželi e-mailem.

Změna v přijímacím řízení 2021 (vydaná MŠMT dne 15. března 2021)

19.3.2021

Na základě Opatření obecné povahy Č. j. MŠMT – 4337/2021-6 ze dne 15. března 2021 nastaly v přijímacím řízení tyto změny: Ukončení hodnocení přijímacího řízení a zveřejnění seznamu přijatých uchazečů u všech studijních oborů (maturitních i učebních), může ředitel školy provést nejdříve 19. května 2021 a nejpozději 2 dny po zpřístupnění hodnocení přijímacích zkoušek v systému CERMAT. Jednotná […]

Důležité upozornění k Přijímacím zkouškám

8.3.2021

Na základě Opatření obecné povahy Č. j. MŠMT – 43073/2020-3 ze dne 5. ledna 2021 a na základě vydaných kritérií přijímání ke studiu rozhodl ředitel školy, že u oboru vzdělávání Dopravní prostředky a oboru Provoz a ekonomika dopravy, u kterých je počet přijatých přihlášek nižší než předpokládaný počet přijímaných uchazečů, se nebude konat Jednotná přijímací […]

Provoz školy od 1. 3. 2021 do odvolání

27.2.2021

Vzhledem k usnesením vlády ze dne 26. února 2021 č. 196, č. 200, č. 216, č. 217 a mimořádnému opatření MZČR Č.j.: MZDR15757/2020-45/MIN/KAN se prodlužuje aktuální režim výuky nejméně do dne 21. března 2021 do 23:59 hod. Navíc je ve všech prostorách vládou nařízeno nosit respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně […]

Výuka žáků končících ročníků v 2. pololetí školního roku 2020/2021

25.2.2021

vzhledem k nejisté situaci s návratem žáků do škol a neúprosně se blížícím závěrečným a maturitním zkouškám rozhodl ředitel školy v 2. pololetí školního roku 2020/2021 v končících ročnících (3. ročníky učebních oborů a 4. ročníky maturitních oborů) o ukončení vzdělávání v předmětech dle seznamu níže a nahrazuje jej vzděláváním v předmětech připravujících žáky k závěrečné a maturitní zkoušce. […]

Výuka autoškoly (teorie) v období distanční výuky (25.2. až 29.4.2021)

19.2.2021

Výuka bude realizována kurzy dle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s aktuálním vládním usnesením souvisejícím s bojem proti epidemii koronaviru. Tyto kurzy neprobíhají dle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon). 1. Organizace kurzů: Výuka se týká […]

Individuální konzultace na odborném výcviku – pokyny pro žáky

12.2.2021

Výuka (teorie, odborného výcviku a praxe) probíhá dále on-line přes aplikaci TEAMS. Od 15. 2. 2021 se navíc žáci účastní individuálních konzultací na odborném výcviku dle harmonogramu příslušného učitele odborného výcviku (zveřejněn v Teams) za podmínek stanovených níže: Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, […]