Novinky

NÁSTUP K UBYTOVÁNÍ

26.8.2022

Termín nástupu k ubytování na DM pro školní rok 2022/23 první ročníky ve čtvrtek září v průběhu dne od 7:00 do 17:00 hodin, vyšší ročníky ve středu srpna od 16:00 do 21:00 nebo následující den od 7:00 do 17:00 hodin. Odstoupení od žádosti k ubytování nebo odklad nástupu je třeba oznámit písemně vedoucí vychovatelce na adresu danielova@sosasou-vocelova.cz V […]

Zahájení školního roku 2022/2023

25.8.2022

Slavnostní zahájení školního roku 2022/2023 pro 1. ročníky proběhne 1. září 2022 ve školní tělocvičně od 9:00 hodin. Srdečně zveme žáky prvních ročníků i jejich rodiče. Po skončení se žáci, případně i rodiče, odeberou se svým třídním učitelem do učebny dle rozpisu níže, kde budou probíhat třídnické hodiny. Třídy 1. A., 1. B, 1. C, 1. D a 1. […]

Výsledková listina přijímacích zkoušek 3.kolo 2022

1.7.2022

V souladu s ustanovením § 60, § 60e a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitel střední školy zveřejňuje seznam přijatých uchazečů do prvního ročníku.   26-57-H/01    AUTOELEKTRIKÁŘ 1 52/AEL/22 1,65 přijat 2 51/AEL/22 1,86 přijat 3 50/AEL/22 2,06 přijat   23-55-H/01    […]

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

24.6.2022

Pro přijímací řízení pro školní rok 2022/2023 byla v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a s vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, stanovena tato kritéria pro přijetí uchazečů ke vzdělávání na Střední odborné škole a […]

Informační schůzky budoucích 1. ročníků

31.5.2022

Milé žákyně, milí žáci, vážení rodiče,      tímto Vás zveme na informační schůzky budoucích 1. ročníků, které se budou konat v budově školy ul. Vocelova 1338, dle zařazení do tříd a oborů, a to vždy od 16 hodin: úterý 14. 6. 2022      zedník, tesař, klempíř, instalatér, mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení  středa 15. 6. 2022    mechanik […]

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

10.5.2022

Pro přijímací řízení pro školní rok 2022/2023 byla v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a s vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, stanovena tato kritéria pro přijetí uchazečů ke vzdělávání na Střední odborné škole a […]

Výuka 16.5. a 17.5.2022

6.5.2022

Z důvodu pořádání celorepublikové soutěže Automobileum 2022 na SOŠ a SOU, HK, Vocelova 1338, vyhlašuje ředitel školy na pondělí 16.5.2022 pro všechny žáky školy ze závažných organizačních důvodů volný den ve školním roce – ředitelské volno (platí i pro žáky konající OV ve firmách). Volný den se netýká pouze žáků konajících souvislou praxi u firem […]