Novinky

Změna podmínky zakrývání dýchacích cest ve škole

8.6.2021

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví Č.j.: MZDR 15757/2020-53/MIN/KAN ze dne 7.6.2021 se od 8. června 2021 mění podmínky zakrývání dýchacích cest (vyznačeno tučně): Všichni žáci nosí ve všech prostorách řádně nasazený ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky […]

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

3.6.2021

Pro přijímací řízení pro školní rok 2021/2022 byla v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a s vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, stanovena tato kritéria pro přijetí uchazečů ke vzdělávání na Střední odborné škole a […]

Změna v testování žáků od 24. května 2021

22.5.2021

Od pondělí 24. května 2021 platí nová pravidla pro povinnost testování vydaná v mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví Č.j.: MZDR 21735/2021-1/MIN/KAN ze dne 22.5.2021 a tímto se mění pokyny ŘŠ v tomto: Testování se neprovádí u žáků i zaměstnanců, kteří: prokáží, že byli očkováni proti onemocnění COVID-19 a:  od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového […]

PŘIHLÁŠKY K UBYTOVÁNÍ NA DM pro školní rok 2021/22

20.5.2021

Termín pro podání přihlášky je 31. 5. 2021. Pro žáky prvních ročníků do 9. 7. 2021. Přihlášky lze podávat i v průběhu školního roku.   Řádně a čitelně vyplněnou přihlášku je třeba doručit na adresu školy (uvedena na přihlášce), a to buď poštou, osobně   Přihláška musí být podána na tiskopisu školy, který je ke stažení […]

Provoz školy od 24.5.2021

20.5.2021

Od 24. května 2021 je umožněna kompletní prezenční výuka (ve škole, v dílnách i ve firmách) za podmínek uvedených níže. Vše je vyznačeno v rozvrhu v Bakalářích! Žáci účastnící se prezenční výuky jsou povinni se testovat – viz. níže. Stravu na pondělí 24. května je třeba si přihlásit nejpozději v pátek 21. května 2021 do […]

Burza učebnic Vocelova

19.5.2021

Milé studentky a studenti, Přicházíte nebo odcházíte z Vocelovky? Potřebujete koupit nebo prodat učebnice? Sdílejte své nabídky i poptávky na vocelovské burze na Facebooku – https://www.facebook.com/groups/3789679121155380.  

Výsledková listina přijímacího řízení pro maturitní obory 2021/2022 – 1. kolo dne 19.5.2021

19.5.2021

Výsledky přijímacího řízení do maturitních oborů jsou zveřejněny na internetu  ODKAZ  a v papírové podobě na vstupních dveřích školy. INFORMACE K UPLATNĚNÍ ZÁPISOVÉHO LÍSTKU Zápisový lístek odevzdávejte do 10 pracovních dnů, tj. do 2. června 2021. Pro bližší informace v případě potřeby tel. 495 212 861 – studijní oddělení, e-mail: tlaskalova@sosasou-vocelova.cz .

Výsledková listina přijímacího řízení pro učební obory 2021/2022 – 1. kolo dne 19.5.2021

19.5.2021

Výsledky přijímacího řízení do učebních oborů jsou zveřejněny na internetu  ODKAZ  a v papírové podobě na vstupních dveřích školy. INFORMACE K UPLATNĚNÍ ZÁPISOVÉHO LÍSTKU Zápisový lístek odevzdávejte do 10 pracovních dnů, tj. do 2. června 2021. Pro bližší informace v případě potřeby tel. 495 212 861 – studijní oddělení, e-mail: tlaskalova@sosasou-vocelova.cz .  

Náhradní termín přijímacích zkoušek a odevzdání zápisových lístků

10.5.2021

Na základě dodatku k opatření obecné povahy Vám sděluji následovné: Uchazeč, který nekonal přijímací zkoušku v některém řádném termínu, může požádat pana ředitele o konání zkoušky v náhradním termínu. Tento svůj zájem konat zkoušku v náhradním termínu musí sdělit panu řediteli do 14. května 2021. Jedná se jen o uchazeče, kteří měli konat zkoušku na naší škole ve dvou […]

Změna frekvence testování žáků

30.4.2021

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví Č.j.: MZDR 14592/2021-8/MIN/KAN ze dne 30.4.2021 se od 3. května 2021 mění frekvence testování žáků účastnících se prezenční výuky nebo hromadných konzultací (ve škole, dílnách apod., teké ve firmách – pokud není firemním předpisem stanoveno jinak): Testování se provádí jedenkrát v každém pracovním týdnu. Standardně v pondělí. (Akceptuje se […]