Novinky

Změna obědové přestávky u 2.ročníků maturitních oborů

19.9.2023

V návaznosti na počet strávníků při obědových přestávkách a vzhledem k veliké disproporci strávníků o přestávkách v 11:35 hodin a 12:30 hodin, dochází od 20. 9. 2023 ke změně organizace výuky u 2. ročníků maturitních oborů, a to po celou dobu školního roku 2023/2024. Třídy 2. Ma, 2. Md, 2. Mi a 2. Mp budou mít od 20. 9. 2023 […]

Provoz školy 15. a 18. 9. 2023

13.9.2023

Z důvodu konání akce Den pro Vás dne 15. 9. 2023 na naší škole mají ředitelské volno třídy: 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1MA, 1MD,1MI, 1MP, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2MD, 2MI, 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 4MI a 4MA. Třídy 2MA, 2MP, 3MA, 3MI, 3MP a 4MP se 15. 9. 2023 účastní akce Den […]

Zahájení školního roku 2023/2024

31.8.2023

Slavnostní zahájení školního roku 2023/2024 pro 1. ročníky proběhne 4. září 2023 ve školní tělocvičně od 9:00 hodin. Na slavnostní zahájení zveme srdečně žáky prvních ročníků i jejich rodiče. Po skončení slavnostního zahájení se žáci již i s rodiči odeberou se svým třídním učitelem do učebny dle rozpisu níže, kde budou probíhat třídnické hodiny, vyzvednutí pracovních oděvů […]

Výsledky příjímacího řízení k ubytování pro 2023/24 do DM

2.7.2023

  Ředitel SOŠ a SOU, Hradec Králové, Vocelova 1338 Ing. Lukáš Nepokoj rozhodl o přijetí všech žáků, kteří podali přihlášku do 28. 6. 2023. Všem uchazečům bylo rozesláno rozhodnutí o přijetí a informace pro přijaté žáky na doručovací adresy uvedené v přihlášce k ubytování pro školní rok 2023/23. Přihlášky zaslané po uzávěrce budou vyřizovány postupně podle doručení […]

Informační schůzky budoucích 1. ročníků

7.6.2023

Milé žákyně, milí žáci, vážení rodiče, tímto Vás zveme na informační schůzky budoucích 1. ročníků, které se budou konat v budově školy, ul. Vocelova 1338, dle zařazení do tříd a oborů, a to vždy od 16:00 hodin: úterý 13. 6. 2023 – mechanik opravář motorových vozidel, karosář (třída 1.B, 1.D) středa 14. 6. 2023 – […]

Přijímací řízení k ubytování na DM 2023/2024

30.5.2023

SOŠ a SOU, Hradec Králové, Vocelova 1338 vyzývá zájemce k podání přihlášek k umístění do domova mládeže naší školy na adrese Vocelova 1338, 500 02 Hradec Králové. Přihlášky se přijímají do 31. 05. 2023. Žáci budoucích 1. ročníků podávají přihlášky do 20. 6. 2023. Z důvodu hygienického vybavení se ubytovávají pouze chlapci. Ubytování se poskytuje vždy […]

Výsledková listina přijímacích zkoušek 3.kolo 2023

24.5.2023

23-55-H/02 Karosář Pořadí Ident. číslo Prům. prospěch ZŠ Výsledek 1. 30/KAR/23 1,41 přijat bez PZ 2. 32/KAR/23 1,64 přijat bez PZ 3. 22/KAR/23 2,00 přijat bez PZ   36-64-H/01 Tesař Pořadí Ident. číslo Prům. prospěch ZŠ Výsledek 1. 23/TE/23 1,64 přijat bez PZ 2. 19/TE/23 1,71 přijat bez PZ 3. 16/TE/23 2,00 přijat bez PZ […]

4. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

15.5.2023

Odkaz na PDF soubor 4. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023 2024 Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024  –  4. kolo Pro přijímací řízení pro školní rok 2023/2024 byla v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb., […]