Detail novinky

Provoz školy dne 27.11.2023

 

Vážení rodiče a žáci,

Zaměstnanci školy se připojují k výstražné jednodenní stávce vyhlášené školskými odbory. Důvody a vysvětlení souvislostí je krásně shrnuto a popsáno v dopisu odborového svazu rodičům, jehož odkaz je na konci této informace. V této situaci není bohužel možné zajistit provoz školy, ani jejich souvisejících služeb, a tak je na pondělí 27. 11. 2023 vyhlášeno ředitelské volno pro všechny žáky školy. Mimo provoz bude také školní jídelna a domov mládeže. Z toho důvodu platí ředitelské volno také pro žáky konající praxi u firem. Žáci ubytovaní na domově mládeže mohou přijet na ubytování v pondělí 27. 11. 2023 od 18:00 hodin.

Požadavky odborů jsou legitimní – jde o udržení kvality vzdělávání našich dětí:

·        zabránit nekoncepčním zásahům do fungující vzdělávací soustavy;

·        zabránit škrtům v rozpočtu kapitoly školství na rok 2024;

·        nepřipustit, aby se platy nepedagogických pracovníků a ostatních pedagogů v roce 2024 snížily.

Cíl stávky:

Zabránit dalšímu snižování výdajů ve školství, které by nesporně negativně ovlivnilo kvalitu vzdělávání.  Nedostatek finančních prostředků ve školách by způsobil výrazný pokles počtu hodin věnovaných výuce, omezení možnosti školy dělit třídy na skupiny, ve kterých je vzdělávání efektivnější, zvyšování počtu žáků ve třídách, omezování volitelných předmětů, ohrožení existence malotřídek. Zajistit, aby platy nepedagogických pracovníků a ostatních pedagogů v roce 2024 neklesly; aby z prostředků na platy nebyly uhrazovány dávky v nemoci.

Dopis odborového svazu rodičům:

https://skolskeodbory.cz/dopis-odboroveho-svazu-rodicum

Děkuji Vám za pochopení

Ing. Lukáš Nepokoj

ředitel školy


Vytvořeno: 23.11.2023