VIZE ŠKOLY

Mise školy

Připravujeme mladé odborníky snadno uplatnitelné na trhu práce.

Vize školy

Vzděláváme a vychováváme odborníky připravené pro život v moderní společnosti. Záleží nám nejenom na profesní připravenosti, ale i na morálních vlastnostech každého jedince.  Při cestě za tímto cílem poskytujeme žákům příjemné prostředí, zdravé klima a individuální přístup. Samozřejmostí je pro nás komplexní soubor služeb podporující studium každého žáka. Základními hodnotami každého z nás jsou slušnost, spravedlnost a důslednost, jdeme svým žákům příkladem. Absolventi nacházejí uplatnění ihned po škole v renomovaných firmách, u živnostníků, jako soukromí podnikatelé, ale i v dalším studiu na univerzitách.