Svářečská škola

Umožňuje žákům oboru vzdělání instalatér a karosář absolvovat tyto základní kurzy:

ZK 135 WO1 Svařování v ochranné atmosféře
ZK 311 WO1 Svařování a řezání kyslíko-acetylénovým plamenem
ZK 111 WO1 Svařování elektrickým obloukem-obalenou elektrodou
ZK 912 W31 Pájení mědi plamenem

Podrobné informace Vám rádi poskytneme :
telefon: 495212861
E-mail: sekretariat@sosasou-vocelova.cz