Stipendium pro žáky učebních oborů

PODPORA OBORŮ STŘEDNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM

Královéhradecký kraj poskytuje v průběhu profesní přípravy žáků finanční podporu a to v těchto oborech:

 • 23-55-H/01 KLEMPÍŘ
 • 36-52-H/01 INSTALATÉR
 • 36-64-H/01 TESAŘ
 • 36-67-H/01 ZEDNÍK

Žák může při splnění stanovených podmínek získat jeden nebo dva typy stipendia:

 • motivační stipendium,
 • prospěchové stipendium (nejedná se o prospěch. stipendium podle ustanovení § 30 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů).

Příjemcem stipendia může být pouze žák, který se vzdělává v podporovaném oboru, denní forma vzdělávání, v příslušném školním roce je mladší než 26 let a splňuje další podmínky stanovené směrnicí pro poskytování stipendií žákům vybraných oborů.

Motivační stipendium je žákům vypláceno měsíčně, vždy ve 2. dekádě měsíce následujícího. Není vypláceno za období hlavních prázdnin, po dobu přerušení vzdělávání a žákům 3. ročníku za měsíc červen.

Prospěchové stipendium je žákům vypláceno zpravidla do 15. července.

Výše motivačního stipendia činí za jednotlivé měsíce školního roku:

 • v 1. ročníku 300 Kč,
 • ve 2. ročníku 400 Kč,
 • ve 3. ročníku 500 Kč.

Výše prospěchového stipendia za 2. pololetí školního roku činí:

 • v 1. ročníku
  • odborný výcvik byl hodnocen známkou 1 – výborný 1.000 Kč,
  • odborný výcvik byl hodnocen známkou 2 – chvalitebný 500 Kč.
 • ve 2. ročníku
  • odborný výcvik byl hodnocen známkou 1 – výborný 2.000 Kč,
  • odborný výcvik byl hodnocen známkou 2 – chvalitebný 1.000 Kč.
 • ve 3. ročníku
  • odborný výcvik byl hodnocen známkou 1 – výborný 3.000 Kč,
  • odborný výcvik byl hodnocen známkou 2 – chvalitebný 2.000 Kč.