Přijímačky na nečisto

Pokud hygienicko-epidemiologické situace v ČR dovolí konat Přijímací zkoušky na nečisto, proběhnou v naší škole následovně.

Přijímací zkoušky na nečisto se budou konat ve úterý 25. 1. 2022 od 9:00 hodin v prostorách Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338. Vstup žákům do školy bude umožněn od 8:30 hodin.

Pro rodiče žáků bude zřízeno zázemí po celou dobu trvání přijímaček na nečisto, s možným malým občerstvením.

 

Zkoušky budou probíhat dle standardu jednotné přijímací zkoušky pro rok 2022.

Každý účastník obdrží před konáním zkoušek své evidenční číslo, pod kterým budou zveřejněny výsledky přijímaček na nečisto.

 

 

 

Použité budou ostré testy z českého jazyka a literatury a matematiky vytvořené CERMATem.