Přijímačky na nečisto

Přijímací zkoušky na nečisto se budou konat v úterý 24. 1. 2023 od 9:00 hodin v prostorách Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338.

Vstup do školy bude účastníkům zkoušek a jejich doprovodu umožněn od 8:30 hodin. Vstup do školy bude z ulice Vocelova (hlavní vstup).

Po vstupu do budovy se nahlásíte u prezence a dostanete lísteček s Vaším evidenčním číslem, pod kterým napíšete své odpovědi při zkoušce, a budou s tímto číslem zveřejněny výsledky přijímaček na nečisto.

Od prezence se přesunete s našimi uvaděči a případně i s Vaším doprovodem k učebnám pro zkoušky a do učebny pro doprovod.

Pro doprovod uchazečů je připraveno po dobu zkoušek drobné občerstvení.

Zkoušky budou probíhat dle standardu jednotné přijímací zkoušky pro rok 2023.

Organizace zkoušek na nečisto je následovná:

Matematika:

Začátek Administrace zkoušky      9:00 hodin                 

Úvodní Administrace zkoušky          15 minut

Vlastní zkouška 70 minut                (9:15 – 10:25)           

Závěrečná administrace:                      5 minut

Podmínky zkoušky:

Na lavici jen psací (modře nebo černě píšící propisovací tužka) a rýsovací potřeby. NENÍ POVOLENA KALKULAČKA ANI TABULKY.

Nikdo u sebe nesmí mít mobilní telefon ani jiná zařízení umožňující připojení na internet.

Mobilní telefony musí být vypnuty a vše kromě povolených pomůcek uloženo do tašky nebo batohu.

Máte-li u sebe hodinky, odložíte je vedle sebe na lavici.

Během zkoušky smíte jíst a pít. Jídlo ani nápoj však nesmí být umístěny na lavici, ale na vedlejší židli.

Využívání mobilních telefonů a dalších komunikačních prostředků je přísně zakázáno.

Nenapovídejte si, neopisujte a nevyrušujte ostatní.

Během zkoušky je zakázáno opouštět třídu bez vědomí zadávajícího učitele.

Přestávka (10:30 – 10:50)                                                  

Přestávka se tráví v učebně nebo v přilehlé chodbě.

Český jazyk a literatura:

Začátek Administrace zkoušky      10:50 hodin               

Úvodní Administrace zkoušky          15 minut

Vlastní zkouška 60 minut                (11:05 – 12:05)         

Závěrečná administrace:                    5 minut

Podmínky zkoušky:

Na lavici jen psací (modře nebo černě píšící propisovací tužka).

Ostatní je totožné s údaji u zkoušky z Matematiky.

!!! Tyto údaje jsou stejné jako při ostré Přijímací zkoušce!!!

Použité budou ostré testy z českého jazyka a literatury a matematiky, které vytvořil CERMAT pro ??? (z důvodu regulérnosti zkoušky nemohu zveřejnit).

Předpokládaný konec zkoušek je v 12:10 hodin.