Proč na Vocelovku

 • Bonusy studia jednotlivých oborů.
 • Finanční podpora kraje u vybraných oborů.
 • Mezinárodní spolupráce v rámci projektů – praxe ve Finsku, SRN, v Polsku (případné výhody z dalších projektů).
 • Škola je COV pro automobilní průmysl a dopravu – dopad na vybavení školy, přístup k nejmodernějším technologiím a informacím od výrobců.
 • Žáci mohou získat v průběhu studia certifikát ECDL.
 • Výhodné umístění školy v blízkosti terminálu MHD, vlakové i autobusové nádraží do 5 min. chůze od školy.
 • Absolventi školy snadno nacházejí uplatnění na trhu práce.
 • Absolventi školy si mohou ve škole rozšířit svou kvalifikaci studiem dalších nástavbových oborů.
 • Ve škole lze získat ve zkráceném jednoletém studiu další výuční list.
 • Žáci se mohou ubytovat v domově mládeže a stravovat se v moderní jídelně v budově školy.
 • Žáci ubytovaní na domově mládeže mohou v rámci volnočasových aktivit denně využívat moderní tělocvičnu školy.
 • Žáci mají po dobu studia právo užívat na svých soukromých zařízeních nejnovější verzi MS Office.