Novinky

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 16.1.2021

30.12.2020

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338 Vás zve na dny otevřených dveří: Sobota 16. ledna 2021 (opět on-line) poslední možnost poznat školu a obory před odevzdáním přihlášek CO VÁS ČEKÁ? Virtuální prohlídka školy a dílen Podrobné informace o oborech, o škole, o studiu Informace o stravování, autoškole i domově mládeže […]

„Prodloužení vánočních prázdnin“ 21. 12. a 22. 12. 2020

16.12.2020

Vláda České republiky dne 14. prosince 2020 usnesením č. 1335 o přijetí krizového opatření zakázala od 21. prosince 2020 do 23. prosince 2020 osobní přítomnost žáků ve školách. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zároveň opatřením č.j. MSMT-45767/2020-1 stanovilo pro školy 21. a 22. prosinec 2020 jako volné dny podle § 24 odst. 3 zákona č. […]

Omezení provozu školy v období vánočních prázdnin

14.12.2020

Škola bude uzavřena v následujících dnech: 23. 12. , 28. 12., 29. 12., 30. 12. a  31. 12. 2020. Vyučování bude zahájeno 4. 1. 2021 dle rozvrhu. Z důvodu údržby a správy budov zde mohou být přítomni pouze provozně – techničtí zaměstnanci.   Ing. Lukáš Nepokoj ředitel školy

Provoz školy od 7. 12. 2020

2.12.2020

Vzhledem k usnesení vlády ČR ze dne 30. listopadu 2020 č. 1263 bude na SOŠ a SOU, HK, Vocelova 1338 výuka dle standardního rozvrhu (prezenční a v některých třídách rotační – vyznačeno v rozvrhu): Veškerá výuka pokračuje dále výhradně prezenčně (mimo žáků maturitních oborů prvních, druhých a třetích ročníků), a to ve škole, v dílnách, nebo […]

Pokyny pro žáky ubytované na domově mládeže

23.11.2020

PROVOZ DM od 25. 11. 2020 Domov mládeže poskytuje ubytování jen žákům školy, kteří se zúčastní prezenční výuky (výuka ve škole, odborný výcvik, praxe žáků) dle pokynu MŠMT Č. j.: MSMT-42283/2020-2. Příjezd na DM je možný 24. 11. od 17:00 do 21:00 hod. Celodenní strava pro ubytované je zajištěna od 25. 11. Objednání stravy si […]

Provoz školy od 25. 11. 2020 do odvolání

21.11.2020

Vzhledem k usnesení vlády ČR ze dne 20. listopadu 2020 č. 1197, 1198, 1199 a 1201 a dle pokynu MŠMT Č. j.: MSMT-42283/2020-2 bude na SOŠ a SOU, HK, Vocelova 1338 pokračovat distanční výuka jen v teoretickém vyučování a jen pro žáky nekončících ročníků: Žáci 3. ročníků učebních oborů se účastní výuky prezenčně – ve […]

Provoz školy od 18. 11. 2020 do odvolání

16.11.2020

Vzhledem k plánovanému usnesení vlády a dle pokynu MŠMT Č. j.: MSMT-42283/2020-1 bude na SOŠ a SOU, HK, Vocelova 1338 pokračovat distanční výuka ve stejné formě, jako doposud: Výuka odborného výcviku, praxe a teoretického vyučování probíhá vzdáleně pomocí aplikace TEAMS (návody k používání on-line aplikace TEAMS zde: http://www.sosasou-vocelova.cz/pro-zaky-ke-stazeni/). Žáci, kteří konají odborný výcvik a praxi na […]

Rodičovské schůzky a Výbor rodičů SRPŠ

7.11.2020

Vážení rodiče, vzhledem k vývoji epidemické situace neproběhnou plánované rodičovské schůzky a setkání výboru SRPŠ v původním termínu 11. 11. 2020. Náhradní on-line třídní schůzky jsou plánovány na 30. 11. 2020 od 16:00 do 17:00 hodin. Podrobnější informace obdržíte e-mailem. Setkání výboru SRPŠ se uskuteční, jakmile to bude možné. Informovat vás bude p. Pechová.