Detail novinky

Změna obědové přestávky u 2.ročníků maturitních oborů

V návaznosti na počet strávníků při obědových přestávkách a vzhledem k veliké disproporci strávníků o přestávkách v 11:35 hodin a 12:30 hodin, dochází od 20. 9. 2023 ke změně organizace výuky u 2. ročníků maturitních oborů, a to po celou dobu školního roku 2023/2024. Třídy 2. Ma, 2. Md, 2. Mi a 2. Mp budou mít od 20. 9. 2023 obědovou přestávku od 12:30 do 13:00 hodin. Pro ostatní třídy se nic nemění.


Vytvořeno: 19.9.2023