Detail novinky

Informace pro rodiče a žáky o připravované stávce na pondělí 27. 11. 2023

Škola se připravuje na výstražnou jednodenní stávku, kterou iniciují školské odbory a které v současné době vyjadřuje podporu většina našich zaměstnanců. Důvody a vysvětlení souvislostí je krásně shrnuto a popsáno v dopisu odborového svazu rodičům, jehož odkaz je na konci této informace. V případě vyhlášení stávky tedy nebude možné zajistit provoz školy, ani jejich souvisejících služeb a na tento den bude vyhlášeno ředitelské volno.

V současné době ještě probíhají jednání s odbory a ministerstvem. Na základě těchto jednání ještě může být stávka odvolána. Ze zákona je možné stávku ohlásit nejdéle 3 pracovní dny před konáním. V tomto případě tak připadá nejzazší termín na čtvrtek 23. 11. 2023. Až v moment ohlášení stávky můžeme přijmout další opatření a zveřejnit další informace.

Prosíme Vás zatím o trpělivost a zároveň upozorňujeme, že v případě ohlášení stávky bude na tento den vyhlášeno ředitelské volno a celé školské zařízení bude mimo provoz, včetně jídelny. O provozu domova mládeže Vás budeme případně také informovat.

 

Požadavky odborů jsou legitimní – jde o udržení kvality vzdělávání našich dětí:

  • zabránit nekoncepčním zásahům do fungující vzdělávací soustavy;
  • zabránit škrtům v rozpočtu kapitoly školství na rok 2024;
  • nepřipustit, aby se platy nepedagogických pracovníků a ostatních pedagogů v roce 2024 snížily.

 

Cíl stávky:

Zabránit dalšímu snižování výdajů ve školství, které by nesporně negativně ovlivnilo kvalitu vzdělávání.  Nedostatek finančních prostředků ve školách by způsobil výrazný pokles počtu hodin věnovaných výuce, omezení možnosti školy dělit třídy na skupiny, ve kterých je vzdělávání efektivnější, zvyšování počtu žáků ve třídách, omezování volitelných předmětů, ohrožení existence malotřídek. Zajistit, aby platy nepedagogických pracovníků a ostatních pedagogů v roce 2024 neklesly; aby z prostředků na platy nebyly uhrazovány dávky v nemoci.

 

Dopis odborového svazu rodičům:

https://skolskeodbory.cz/dopis-odboroveho-svazu-rodicum


Vytvořeno: 20.11.2023