Přijímačky na nečisto

Přihlašovací formulář v elektronické podobě   ZDE

Přijímací zkoušky na nečisto se budou konat ve čtvrtek 24. 1. 2019 od 10.00 hodin v prostorách Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338. Vstup žákům do školy bude umožněn od 9,35 hodin.

Pro rodiče žáků bude zřízeno zázemí po celou dobu trvání přijímaček na nečisto s možným malým občerstvením.

 

Zkoušky budou probíhat dle standardu jednotné přijímací zkoušky pro rok 2019.

Každý účastník obdrží před konáním zkoušek své evidenční číslo, pod kterým budou zveřejněny výsledky přijímaček na nečisto.

 

Organizace zkoušek na nečisto je následovná:

 

Matematika:

Začátek Administrace zkoušky      10:00 hodin

Úvodní Administrace zkoušky          15 minut

Vlastní zkouška 70 minut (10:15 – 11:25)

Závěrečná administrace:                      5 minut

 

Podmínky zkoušky:

Na lavici jen psací (modře nebo černě píšící propisovací tužka) a rýsovací potřeby. NENÍ POVOLENA KALKULAČKA ANI TABULKY.

Nikdo u sebe nesmí mít mobilní telefon ani jiná zařízení umožňující připojení na internet.

Mobilní telefony musí být vypnuty a vše kromě povolených pomůcek uloženo do tašky nebo batohu.

Máte-li u sebe hodinky, odložíte je vedle sebe na lavici.

Během zkoušky smíte jíst a pít. Jídlo ani nápoj však nesmí být umístěny na lavici, ale na vedlejší židli.

Využívání mobilních telefonů a dalších komunikačních prostředků je přísně zakázáno.

Nenapovídejte si, neopisujte a nevyrušujte ostatní.

Během zkoušky je zakázáno opouštět třídu bez vědomí zadávajícího učitele.

 

Přestávka (11:25 – 12:00)

Možnost využití školního bufetu nebo nápojových automatů

 

 

Český jazyk a literatura:

Začátek Administrace zkoušky      12:00 hodin

Úvodní Administrace zkoušky          15 minut

Vlastní zkouška 60 minut (12:15 – 13:15)

Závěrečná administrace:                      5 minut

Podmínky zkoušky:

Na lavici jen psací (modře nebo černě píšící propisovací tužka) a rýsovací potřeby.

Ostatní je totožné s údaji u zkoušky z Matematiky.

!!!  Tyto údaje jsou stejné jako při ostré Přijímací zkoušce  !!!

 

Použité budou ostré testy z českého jazyka a literatury a matematiky vytvořené CERMATem pro náhradní termín roku 2017.

Předpokládaný konec zkoušek je v 13,30 hodin