Termín nástupu o ubytování 2023/24

Termín nástupu k ubytování na DM pro školní rok 2023/24

  • první ročníky v pondělí září 2023 v průběhu dne od 7:00 do 17:00 hodin;
  • vyšší ročníky v neděli září 2023 v době od 18:00 nejpozději však do 21:00 hodin

                                    nebo 4. září 2023 v průběhu dne od 7:00 do 17:00 hodin.

 

Dodatečně přijatým žákům bude upřesněn v rozhodnutí o přijetí k ubytování.

Odstoupení od žádosti k ubytování nebo odklad nástupu je třeba oznámit písemně vedoucí vychovatelce na adresu danielova@sosasou-vocelova.cz

V den nástupu se ubytovaný žák ohlásí v recepci DM a svému skupinovému vychovateli předá:

 

  • Souhlasné prohlášení zákonného zástupce žáka nebo zletilého žáka. Tímto prohlášením dokládají zákonní zástupci nebo zletilí žáci, že si jsou vědomi všech podmínek ubytování v DM vč. podání dalších důležitých informací k výchově. (odkaz k stáhnutíDokument1  a Dokument2 )
  • Dokladové fotografie odpovídající aktuální podobě o velikosti 3,5 x 4,5 cm (stávající žáci 1 fotografii na průkazku žáka, noví žáci 1 fotografii do osobního spisu žáka + 1 fotografii na průkazku žáka).
  • Doložení potvrzení o studiuu žáků z jiné školy (není žákem SOŠ a SOU, HK, Vocelova 1338).

 

Podmínka přijetí k ubytování

  • Zaplacená úhrada za ubytování.