Písemnou práci píši jen ti žáci, kteří neuspěli nebo se neúčastnili v jarním zkušebním období. Pozvánka s přesným určením času a učebny Vám bude odeslána do 28. srpna 2022.