Společná část – podzimní zkušební období

 Společná část Maturitní zkoušky se koná na spádové škole Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradební 1029/2, Hradec Králové v termínu 1. a 2. září 2022 dle pozvánky Vám zaslané na e-mail.