Všeobecné informace

Maturitní zkoušky školní rok 2022/2023

Přihlášky k jarnímu zkušebnímu období lze odevzdat do 1. prosince 2022. Přihlášky bude možné vygenerovat  až bude zpřístupněn program Certis v první polovině listopadu. Tiskopis přihlášky je možné vytisknou i z programu CERMAT na internetu.

Zkoušky společné části (didaktické testy) se budou konat 2.–5. května 2023. Podrobný časový rozvrh konání zkoušek (tzv. jednotné zkušební schéma) stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy do 15. ledna 2023. Výsledky didaktických testů budou předány ředitelům škol do 15. května 2023 formou protokolu o výsledcích didaktických testů žáka. Nejpozději následující pracovní den ředitelé škol předají výsledky žákům.

Zkoušky profilové části se mohou konat v období od 16. května do 10. června 2023. Zkoušky konané formou písemné zkoušky, formou písemné práce (v případě českého jazyka a literatury a cizího jazyka) a formou praktické zkoušky lze konat od 1. dubna 2023. Konkrétní termíny zkoušek stanoví ředitel školy, a to nejpozději 2 měsíce před jejich konáním.

————————————————————————————————————————————————————————–

CERMAT – Maturity