Snížení energetické náročnosti dílen v ul. Vážní SOŠ a SOU Vocelova v Hradci Králové – stavební práce II

Registrační číslo projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011659

FOTOGALERIE: