Projekt realizovaný s pomocí grantu NADACE ČEZ  2007

„Vybavení odborných učeben elektrooborů PC a projekční technikou“

Mezi základní požadavky modernizace výuky patří využívání moderní výpočetní techniky. Finanční prostředky pro školství ze státního rozpočtu však zdaleka nestačí a proto je nutností doby hledání zdrojů u sponzorů, nadací a fondů EU. V roce 2007 se naše škola zaměřila na využití grantových prostředků, které poskytuje Nadace ČEZ na podporu regionálních projektů v oblastech obecně prospěšných a mj. i v oblasti rozvoje vzdělání.

Na tomto podkladě se podařilo našim odborným učitelům p. K.Škrabálkovi a Ing. Vrabcovi získat od Nadace ČEZ grantové prostředky ve výši 100 tis. Kč na realizaci výše zmíněného projektu. Jeho cílem bylo

– dovybavit učebnu č. 11 dataprojektorem a speciálním stolem pro zabezpečenou

instalacipočítače,

– dovybavit elektrolaboratoř č. 15 výkonným řídícím počítačem a

– SW doplňkem PC – měřicím generátorem.

Vlastními silami a prostředky školy pak zabezpečit výrobuzmíněného stolu, drobné montážní doplňky a instalaci nového zařízení.

Realizací projektu v celkové hodnotě více jak 111 tis. korun se podařilo vytvořit předpoklady pro zefektivnění výuky elektrotechnických a automobilních oborů (učebních oborů Autoelektrikář, Automechanik a studijních oborů Autotronika Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení budov) na naší škole vdalší učebně – č. 11. Dataprojektor a zvláštní stůl s možností zabezpečeného umístění PC nainstalovaný v učebně umožňuje vyučujícímu s využitím moderní didaktické techniky kvalitněji využít  přípravených materiálů v elektronické formě a zvýšit tak názornost a přitažlivost výuky a motivaci žáků.

Elektrolaboratoř -učebna č. 15 – byla dovybavena řídícím počítačem pro místní síť a generátorovým doplňkem pro měření, umožňujícím další využití PCjako digitálního měřicího přístroje, grafický záznam naměřených výsledků,jejich matematické zpracování a zpracování měřicího protokolu.

Takto moderně vybavené učebny je pak možné využít též pro externí odborná školení pracovníků v energetice, automobilové diagnostice a příbuzných oborech, které našeškola pořádá.