Ukončení projektu Vybavení dílen pro praktickou výuku.

Dne 28.6.2011 došlo k prohlídce stavby objektu Centra odborného vzdělávání . S tímto projektem

je spojen projekt   Vybavení  dílen   pro  praktickou   vyuku . V měsíci červenci a srpnu  byly

odstraněny kolaudační závady tak, aby projekt mohl být dán do zkušebního provozu. Tímto dochází k

naplnění cíle projektu a projekt může být ukončen.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, 500 02 Hradec Králové

Velkým úspěchem naší SOŠ a SOU Vocelova bylo získání finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie  na projekt

„Vybavení dílen pro praktickou výuku“

podaného v ROP NUTS II Severovýchod

do oblasti podpory 4.2  Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj investičních aktivit regionu.

Projekt financovaný z 85% Evropskou unií a z 15% Královéhradeckým krajem je zaměřený na zlepšení konkurenceschopnosti absolventů školy na pracovním trhu podporou získávání potřebných praktických znalostí a dovedností.

 

Cíl projektu:

Ø       Poskytnout žákům a absolventům školy praktickou část vzdělávacího procesu s vybavením, přístroji a zařízeními, s kterými se běžně setkají u zaměstnavatelů.

Ø       Umožnit žákům a absolventům školy získat potřebné praktické znalosti a dovednosti, které mohou plně uplatnit v rámci svých praxí u firem a u absolventů školy zvýšit jejich konkurenceschopnost na trhu práce.

 

Výsledek projektu škole umožní zkvalitnit vybavení pro podporu praktické části vzdělávacího procesu níže uvedených automobilních oborů a instalatérského oboru v rozsahu odpovídajícího potřebám zaměstnavatelů.

36-52-H/01 Instalatér

Tříletý učební obor – příprava kvalifikovaných odborníků na práce topenářské, vodovodní i práce plynárenké.

39-41-L/01 Autotronik

Čtyřletý studijní obor s rozšířenou praxí – příprava vysoce kvalifikovaných odborníků pro údržbu, diagnostiku a opravy elektroniky silničních motorových vozidel.

26-57-H/001 Autoelektrikář

Tříletý učební obor – příprava kvalifikovaných odborníků pro údržbu, diagnostiku a opravy elektroinstalace silničních motorových vozidel.

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik)

Tříletý učební obor – příprava kvalifikovaných odborníků pro údržbu, diagnostiku a opravy silničních motorových vozidel.

23-61-H/001 Lakýrník

Tříletý učební obor – příprava kvalifikovaných odborníků pro údržbu, a opravy povrchů (lakovaných částí) karosérií a skříní silničních vozidel.

23-55-H/02 Karosář

Tříletý učební obor – příprava kvalifikovaných odborníků pro výrobu, údržbu, a opravy karosérií a skříní silničních vozidel.

V měsíci květnu a červnu probíhá fyzické naplňování tohoto projektu přebíráním zařízení, které značnou měrou přispěje ke zkvalitnění praktické výuky a rozšíření odborných kompetencí absolventů uvedených oborů.