Odborná stáž žáků naší školy v Německu a ve Finsku v rámci projektu mobility Leonardo da Vinci

Ve dnech 30. 3. – 12. 4. 2014 se v rámci projektu mobility Leonardo da Vinci uskutečnila odborná  stáž 16 žáků naší školy, a to ve Frankfurtu nad Odrou v Německu a ve  městě Kokemӓki ve Finsku.

………………………………..

Už po čtvrté se vybraní žáci stavebních oborů z naší školy zúčastnili dvoutýdenní zahraniční stáže. Stejně jako v loňském roce se řízená praxe konala v moderně zařízených dílnách střediska profesního vzdělávání pro stavebnictví – BERUFSFÖRDERUNGSWERK E.V. des Bauindustrieverbandes Berlin-Brandenburg e.V.  První týden se účastníci  zdokonalovali v různých technikách zdění, v druhém týdnu si pak osvojili práci se sádrokartonem.

V rámci praxe se skupina zúčastnila i odborné exkurze, při které si prohlédla  hlavní nádraží „Hauptbahnhof“ v Berlíně. Žáci měli možnost nahlédnout do zákulisí největšího a nejmodernějšího nádraží Evropy a seznámit se s historií a průběhem výstavby tohoto velkolepého díla.

Účastníky doprovázeli naši pedagogové, kteří jim byli oporou jak v oblasti jazykové komunikace, tak i v rámci využití volného času. Žáci této skupiny  navštívili kromě již zmíněného německého hlavního města Berlín i historické město Postupim, hráli bowling, trávili čas na hřišti nebo společně večer grilovali.

Ve stejné době, jen o den dříve, se na taktéž dvoutýdenní pracovní stáž vydala druhá skupina osmi studentů (obor autotronik a silniční doprava) – jenže tentokrát mnohem dál – až do Finska. Cílem bylo městečko Kokemӓki v jihozápadní části Finska, kde sídlí velký školní komplex s názvem SATAEDU SCHOOL. Tato stáž se uskutečnila poprvé, tudíž ani doprovázející učitelka ani studenti nevěděli, co je čeká.
Po naprosto bezproblémové cestě jsme konečně dorazili na místo určení. Čekalo nás pěkné ubytování v dvoulůžkových pokojích, sociální zázemí a hlavně perfektně vybavená kuchyňka s plnou lednicí jídla.
Praxe probíhala ve školní autodílně vzdálené od našeho ubytování asi 150 metrů. Podle vyjádření studentů byla finská dílna naprosto skvěle vybavená. Naši chlapci byli vždy ve dvojicích přiděleni dvojici finských studentů, přičemž každá skupina pracovala na něčem jiném. A pak se pustili do práce. První den byl poměrně rozpačitý jak ze strany našich chlapců, tak ze strany mladých Finů. Počáteční rozpaky však byly rychle překonány a druhý den již dílnou zněla angličtina, kterou se naši a finští studenti dorozumívali. Během dvou týdnů naši chlapci pracovali na různých typech aut a opravovali množství rozličných poruch. Jejich krásné nové kombinézy postupně ztrácely svůj punc novosti a prach a mnohé černé skvrny byly příkladnou ukázkou toho, jak chlapci  při praxi tvrdě pracovali. Však také v závěru pobytu byli naši studenti svým finským učitelem pochváleni za snahu i za odbornou práci.
Kromě práce se však naši finští hostitelé o nás starali i po pracovní době. Naše skupina v rámci praxe navštívila další autodílnu ve městě Ulvila, kde se opravují i velké tahače. Další byl výlet do historického města Rauma, do nedaleké přírodní rezervace, kde krajina vypadá jako ve vzdáleném Laponsku, návštěva města Pori a jiné. Pro nás Středoevropany však byl naprosto největším zážitkem dvacetičtyřhodinový výlet obrovskou výletní lodí z přístavu Tampere do Stockholmu a zpátky. Baltské moře se nám ukázalo z té nejpřívětivější stránky a tak jsme mohli za slunečného počasí sledovat tisíce ostrůvků mezi Švédskem a Finskem.
Kromě výletů naši chlapci ve školní sportovní hale s místními finskými dívkami trénovali speciální finský dívčí baseball a také si zahráli florbal. Návštěva finské sauny a následné ochlazení v jezeře při třech stupních venkovní teploty naši návštěvu ve Finsku završila.
Cíl studijního pobytu byl naprosto splněn – naši studenti se seznámili se způsobem práce a  technologiemi používanými ve Finsku, byli nuce komunikovat v anglickém jazyce a seznámili se s jazykem a kulturou hostitelské země. Příští rok bude tento projekt pokračovat a již teď se studenti na další studijní stáž těší. Jelikož je výběr ovlivněn jak znalostmi v odborných předmětech, tak i úrovní znalosti anglického jazyka, je zde motivace pro všechny studenty do příštích let.


Projekt Leonardo

Škola je zapojena do projektu Leonardo da Vinci – mobility (www.naep.cz).

Ve dnech 7. – 20. 4. 2013 se uskuteční ve Frankfurtu nad Odrou a v Hennickendorfu odborná  praxe žáků naší školy u německých partnerů. ÜAZ Bauwirtschaft Frankfurt /Oder/ – Wriezen  zajišťuje praxi pro 8 žáků stavebních oborů, Handswerkskammer Frankfurt /Oder/ Region Ostbrandenburg pak zajistí odbornou stáž pro 8 žáků (zejména děvčat) oboru provoz a ekonomika dopravy. Bildungscentrum Berufsbildungsstätte Hennickendorf pak přivítá 16 žáků automobilních, dopravních a instalatérských oborů.

Ve dnech 15. – 18. října 2012 se zúčastnila Mgr. Tereza Petřikovová přípravné návštěvy v rámci mobilních programů EU v Dubrovníku v Chorvatsku. Na základě jejího jednání projevily zájem o spolupráci s naší školou vzdělávací instituce z Estonska a Finska. V případě, že škola bude úspěšná při žádosti o přidělení grantu v rámci projektu LdV-mobility, navštíví v roce 2014 naši žáci kromě Německa i školu v Pärnu (Estonsko) a  v Kokemäki ve Finsku.

V rámci tohoto programu se 16 žáků stavebních oborů zúčastnilo odborné praxe ve středisku BFW ve Frankfurtu nad Odrou, a to od 4.3. do 7.3.2012 (8 žáků) a od 15.4 do 28.4.2012 (8 žáků).

 O projektu Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci je v rámci programu celoživotního učení  zaměřen na výukové a vzdělávací potřeby všech osob účastnících se odborného vzdělávání a odborné přípravy na jiné než vysokoškolské úrovni a na instituce a organizace nabízející nebo podporující toto vzdělávání a přípravu.

přispívá ke zvýšení přitažlivosti, kvality a výkonnosti systémů odborného vzdělávání a přípravy, ke zlepšování průhlednosti, informačních a poradenských systémů, k uznávání kompetencí a kvalifikací a k posilování evropského rozměru;
ovlivňuje iniciativy na podporu dalšího vývoje, přezkoumávání a uplatňování společných evropských nástrojů pro odborné vzdělávání a přípravu:

-vývoj a přezkoumávání evropského systému převodu kreditů pro odborné  vzdělávání a přípravu (ECVET);

-realizace evropského rámce kvalifikací (EQF) a navázání na závěry Rady z roku 2004 o zajišťování kvality odborného vzdělávání a přípravy.

Jaké jsou cíle programu.
Specifické cíle programu

podporovat účastníky odborné přípravy a dalších vzdělávacích aktivit v získávání a používání vědomostí, dovedností a kvalifikací podporujících osobní rozvoj, zaměstnatelnost a účast na evropském trhu práce;
podporovat zvyšování kvality a inovace v systémech, institucích a postupech odborného vzdělávání a přípravy;
zvýšit přitažlivost odborného vzdělávání.

Operativní cíle programu

zlepšit kvalitu a zvýšit objem mobility osob zapojených do počátečního odborného vzdělávání a přípravy a do další odborné přípravy v rámci Evropy, aby do ukončení programu celoživotního učení došlo ke zvýšení počtu stáží v podnicích alespoň na 80 000 za rok;
zlepšit kvalitu a zvýšit objem spolupráce mezi institucemi nebo organizacemi poskytujícími možnosti vzdělávání, podniky, sociálními partnery a dalšími příslušnými subjekty v Evropě;
usnadnit vývoj inovačních postupů v oblasti odborného vzdělávání a přípravy na jiné než vysokoškolské úrovni a jejich přenos, včetně přenosu mezi zúčastněnými zeměmi;
zlepšit průhlednost a uznávání kvalifikací a kompetencí, včetně kvalifikací a kompetencí získaných neformálním a informálním učením;
podporovat rozvoj jazykových dovedností;
podporovat vývoj inovačního obsahu, služeb, pedagogik a praxe založených na informačních a komunikačních technologiích v oblasti celoživotního učení.