Krajské projekty 2016

logo_-_kralovehradeckeho_kraje

Krajské dotace

Podporují technické obory, nadané žáky, volnočasové aktivity, zavádění nových metod a technologií do výuky i prevenci proti sociálně patologickým jevům.


Jen učení nestačí

Cílem tohoto projektu je vyhledávání nadaných žáků, podpora a rozvoj  jejich praktických dovedností a odpovídajících znalostí a to jak ve vyučovacím procesu, tak i mimo vyučování. Podporovat jejich účast v soutěžích a umožnit jim zábavnější formou porovnání s žáky obdobných škol nejen v kraji, ale i v celé ČR. Motivovat je k dalším aktivitám, kvalitně je připravit na soutěže, a tím i na zdárné ukončení studia a budoucí profesní dráhu. Ocenit učitele, kteří se nadaným žákům věnují i na úkor svého volného času a dokáží je z průměru dovést až k výborným úspěchům v soutěžích a následně i u závěrečných zkoušek. Vyzdvihnout a ocenit úspěšné žáky, jejich úspěchy použít jako vzor pro jejich spolužáky, ale i při náboru nových žáků ze ZŠ. Většina takto podporovaných žáků, se výborně umístila v různých soutěžích, navíc získala i významné ocenění od profesních organizací a Hospodářské komory ČR.

Brno přivítalo nejlepší absolventy technických oborů

Letos proběhl již jedenadvacátý ročník udílení diplomů nejlepším absolventům technických oborů. Na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně se  4. 10. 2016 sešlo 118 výborných žáků, kteří převzali ocenění z rukou prezidenta Hospodářské komory České republiky Vladimíra Dlouhého. Získaná osvědčení mají velkou hodnotu nejen pro studenty, ale také pro potenciální zaměstnavatele. „Osvědčení mimo jiné dokládá kvalitu a odborné schopnosti studentů pro budoucí zaměstnavatele, což je velmi příhodné při hledání zaměstnání. Absolventi splnili náročné podmínky nejenom v teoretické části studia, ale především v praktické části, kterou právě zaměstnavatelé považují za klíčovou pro uplatnění na trhu práce,“ vysvětlil Dlouhý. Ocenění absolventi obdrželi také Europass – dodatek k osvědčení ve třech jazycích (češtině, němčině a angličtině), který popisuje dosažené vzdělání, znalosti a dovednosti. Tyto dokumenty, které v tištěné i elektronické verzi vydává Národní ústav pro vzdělávání, jehož součástí je také Národní centrum Europass, mohou pomoci na trhu práce.

Naše SOŠ a SOU Hradec Králové, Vocelova měla mezi ostatními školami nejpočetnější zastoupení.

Příprava žáků na účast v soutěžích a reprezentaci školy a našeho regionu byla podporována  Královehradeckým krajem.

SOD autoronik –finále ČR 2016 , Škoda Mladá Boleslav

kp0

SOD tesař – finále ČR 2016 – Brno

kp1

Vyhodnocení SOD instalatér – finále ČR Brno 2016 – zlatá medaile žák Hanák Jan

kp3


Mezinárodní turnaj v malé kopané

V rámci zahraničních výměn a stáží žáků SOŠ a SOU Vocelova Hradec Králové se dne 15. prosince 2016 uskutečnil mezinárodní turnaj v malé kopané. V předměřické sportovní hale soutěžilo pět družstev: SZB Poznaň, SŠ Banská Bystrica, SŠ Lázně Bělohrad, Biskupské gymnázium B. Balbína HK  a  SOŠ a SOU Vocelova HK.

Turnaj zahájil ředitel pořádající školy SOŠ a SOU Vocelova Hradec Králové Ing. Vladislav Košťál. Popřál všem účastníkům turnaje úspěch a po pětihodinovém boji, kdy se družstva utkala každé s každým, předal diplomy, poháry a věcné ceny.

Vítězství patřilo slovenskému družstvu z Banské Bystrice, 2. místo vybojovali žáci SOŠ
a SOU Vocelova HK, na 3. místě se umístilo družstvo Biskupského gymnázia B. Balbína HK, 4. místo obsadilo družstvo z Poznaně a na čestném pátém místě skončily Lázně Bělohrad.

Soutěž měla velice dobrou sportovní úroveň, ke které přispěl i delegovaný rozhodčí pan Petr Průcha.

Nejlepším střelcem se stal Marek Novotný z Biskupského gymnázia se šesti brankami.

Nejlepším brankářem byl po zásluze vyhlášen Marek Jech z SOŠ a SOU Vocelova.

Všem zúčastněným patří poděkování za hezký sportovní zážitek.

Mezinárodní turnaj  se uskutečnil za   podpory  Královehradeckého kraje.

 Mezinárodní turnaj v malé kopané
kp4 kp5
kp6

Jak jsme se zadaptovali

V měsíci říjnu absolvovaly první ročníky adaptační kurz.Každá třída navštívila tábor Dračí skála v Horní Orlici. Celýpobyt byl nabitý různými hrami, při kterých se všichni vzájemně poznávali. Program žáků začal hned po příjezdu. „Na nádraží na nás čekali budoucí vedoucí. Naložili batohy, abychom je nemuseli

nést celé tři kilometry na zádech. Okamžitě nás zabavili jednou z mnoha aktivit. Každý dostal tři sirky, které jsme museli zahodit tak, aby nás nikdo ani koutkem oka nezahlédl.“

(Matěj K. z 1. H)

Přestože všichni spolu strávili ve škole už celý měsíc, jejich vedoucí neponechali nic náhodě a proběhla rychlá seznamka, která byla překvapivá nejen pro ně, ale i pro samotné studenty. „Po příjezdu a vybalení jsme sešli dolů do jídelny, kde jsme se začali seznamovat.Každý měl minutu na to, aby o sobě něco řekl. Bylo docela zajímavé poslouchat a sledovat,jestli je ještě něco, co o druhých nevíme.“

(Matěj N. z 1. A )

Postupně se aktivity přesunuly ven, a ani horší počasí nezabránilo účastníkům se pořádně pobavit. „Venku jsme stráviliněco kolem 2 hodin a hráli jsme například fotbal nebo hru na naštvané kachny, kterou vymysleli naši vedoucí Honza a Ondra. V dřepu jsme běhali venku a křičeli na sebe.“

 (MatějN. z 1. A)

„Venkovní hru jsme absolvovali se šátky a frisbee.Hra s létajícím talířem sice chvílemi připomínala rugby,ale aspoň jsme se vyblbli.“

(Ondřej S. z 1. H)

Po večeři byla vyhlášena hodinová pauza, kterou každý mohl využít dle svého uvážení, a jídelna se mezitím proměnila v tajemnou místnost, což podpořila světla svíček. Proč se tak stalo? „Během pauzy v jídelně vznikla strašidelná atmosféra.V napjaté náladě jsme si vyslechli téměř hororové pověsti o budově, kde jsme trávili náš adaptační kurz, a příběhy, které se zde staly. „

 (Míňa B. z 1. MA)

Následovala velmi oblíbená hra Na vraha. Vrahem se člověk nestal dobrovolně. Kdo si vylosoval počmárané dřívko, byl prostě vrah. Nikdo kromě něj ale tuto informaci neměl. Zhasla se všechna světla po celé budově, že nebylo na krok vidět, a žáci se pohybovali poslepu. Vrah chodil mezi ostatními a zabil toho, koho se dotkl. Následovalo, tak jako v reálu po vraždě, vyšetřování. Byl vždy vrah dopaden? „Tato aktivita nás velmi bavila, opakovali jsme ji celkem čtyřikrát, ale máme dodnes máme mezi sebou neodhaleného pachatele.“

(Adam J. z 1. A)

Následující den probíhal v podobném duchu a byl zakončen výstupem do místní věže. Zde si žáci vzájemně pokládali otázky, které se však nikdy nedostanou ven za kamennou zeď. Poslední chvíle celého kurzu patřily aukci. „Sotva jsme zaklapli zavazadla, už na nás čekala další aktivita – téměř dvouhodinová aukce vlastností.Každý měl k dispozici určitý obnos a dražily se vlastnosti,které bychom chtěli mít.“

 ( Jakub K. z 1. A)

Adaptační kurz skončil příjezdem do Hradce Králové. Zanechal mnoho zážitků a dojmů. „Na adapťáku se nám líbilo .

Příprava žáků na účast v soutěžích a reprezentaci školy a našeho regionu byla podporována  Královehradeckým krajem.

img_20161018_092947 img_20161018_160237img_20161018_172422 img_20161018_203225img_20161018_204717 img_20161019_111809img_20161019_111844_1


Nejen školou je člověk živ

kp7  kp9 kp10 kp11


Poznej své přátele

I v roce 2016 pokračovala mezinárodní spolupráce naší školy s polskými školami ZST Nysa a ZSB Poznaň . Intenzivně probíhala spolupráce se Spojenou školou Banská Bystrica.

kp12 kp13 kp14 kp15 kp16 kp17