Erasmus 2022 – kurz angličtiny

Zprávy z pobytu – kurz angličtiny v rámci projektu Erasmus

Ing. Vladimír Vacek

Od 29. 08. 2022 – 09. 09. 2022 jsem se v rámci projektu Erasmus měl možnost zúčastnit výukového kurzu obecné angličtiny, který se uskutečnil v jazykové škole Gateway School of English GSE, San Gwann, Malta.

Vlastní výuka probíhala denně v budově školy od pondělí do pátku po oba týdny. Byla dělena na blok dopolední (9.00 až 12.15 hod.) a odpolední (13.00 až 14.30 hod.). Ubytován jsem byl ve Školní rezidenci GSE hned vedle školy, během 3 minut se člověk přemístil z místa ubytování přímo na učebnu, což bylo nespornou výhodou.

Vlastní intenzivní kurz angličtiny probíhal skupinově – lektor + 10 až 12 žáků, v druhém týdnu pak i individuálně – tzn. pouze jeden žák + lektor. Zařazen jsem byl podle jazykových znalostí, prokázaných předchozím testem. Na základě toho jsem byl přidělen do skupiny s úrovní C1, ale protože jsem neměl pro tuto úroveň dostatečnou slovní zásobu, byl jsem později přeřazen do nižší úrovně. To mi z hlediska výuky vyhovovalo lépe, navíc zaměření bylo obecnější a kromě psané a zejména mluvené angličtiny se často odkazovalo na související mluvnická pravidla, která jsem si tak mohl oživit. Lektoři k výuce přistupovali profesionálně, jejich snahou bylo udržet trvalou pozornost všech zúčastněných, museli komunikovat společně i individuálně s vyučujícím všichni žáci.

Škola je zaměřena mezinárodně, takže tu byli studenti ze všech koutů světa, což mi umožnilo s nimi v rámci kurzu i mimo vyučovací hodiny anglicky komunikovat a získat celou řadu zajímavých informací a přitom si i zlepšit úroveň mluvené angličtiny. Po celou dobu jsem používal pouze anglický jazyk – na kurz jsem z mé organizace přicestoval sám a ani ve výukové skupině nebyl nikdo z ČR. Byla to dobrá zkušenost, která rozhodně zvýšila moje sebevědomí při samostatném používání angličtiny. Kurz tak podstatnou měrou přispěl k dalšímu rozvoji mých jazykových znalostí a byl podnětem k dalšímu  hlubšímu studiu angličtiny a k zdokonalování se v mluveném i písemném anglickém projevu. Rovněž jsem měl možnost poznat blíže tento malý ostrovní a hustě osídlený evropský stát, který jsem při této příležitosti navštívil poprvé.  Určitě jako učitel získané všeobecné i odborné poznatky budu prezentovat žákům v rámci výuky. Získané jazykové znalosti uplatním jako učitel při doprovodu studentů na zahraničních cestách, při studiu a orientaci v odborné literatuře i při občasné výuce angličtiny v rámci suplování (zástup za nepřítomné kolegy).

 

Ing. Petr Valenta

Ve dnech 24. 9. – 8. 10. 2022 jsem absolvoval dvoutýdenní metodologický kurz angličtiny a konverzace v Gateway School of English GSE v městečku San Julian na Maltě. Kurzy zaměřené na gramatiku probíhaly od 9.00 – 12:15 a hodiny konverzace od 13:00 – 14:30. Co se výuky týče, tak nejdříve jsem byl zařazený do špatné skupiny, byla to skupina začátečníků. Co pro mne bylo zajímavé, bylo pozorovat vedení hodin a učitelův přístup k výuce a jeho výklad látky.

Učili jsme se obdobnou látku, kterou probírám se svými žáky ve škole já. Řekl bych, že hodiny byly více neformální, což je pochopitelné, věk žáků ve třídě byl 25+. Ale i tak jsem se jeho způsobem výuky inspiroval. Užitečné byly také různé internetové odkazy, které byly při výuce používány. Jinak co se týče použitých didaktických pomůcek, tak jsou stejné, jako používáme běžně při výuce my – vizualizér, chytrá tabule atd. V odpoledních hodinách jsme měli hodiny konverzace, které byly vedeny rovněž z mého pohledu velmi dobře. Tam se mi nejvíce líbilo, jakým způsobem nám učitelé rozšiřovali slovní zásobu, odlišnosti synonym a podobně. V druhém týdnu jsem byl přeřazený do jiné skupiny, tam už byla gramatika na trochu vyšší úrovni.

Daniel Hradecký DiS., Lukáš Pozler

Ve dnech 2. 10. – 15. 10. 2022 jsme absolvovali dvoutýdenní kurz angličtiny v rámci programu Erasmus+. Po příletu nás pracovník školy vyzvedl na letišti a zavezl nás na místo ubytování. Ubytování bylo cca 2 min pěšky od školy.

Dopolední vyučování začínalo každý den v 9:00 hod a konec byl ve 12:15 hod. Dopoledne jsme měli hlavně gramatiku. Učitelka byla velmi vstřícná a vše se nám snažila vysvětlit. Odpol

lední vyučování bylo od 13:00 hod do 14:30, kde jsme první týden měli skupinovou konverzaci a druhý týden jsme měli konverzaci jeden na jednoho. Tato forma výuky nás velice bavila, protože jsme aktivně používali anglický jazyk. V průběhu studia jsme se potkali s velice zajímavými lidmi prakticky z celého světa – Mexiko, Kolumbie, Brazílie, Japonsko, Gruzie, Rusko, Ukrajina, Turecko, Španělsko…. Při rozhovorech v hodinách jsme čerpali informace o tom, jak to chodí v těchto zemích, jaké mají problémy, jak se baví, co je jejich zaměstnání atd.

Ing. Leoš Voltr

Jazykový kurz, který jsem absolvoval, probíhal na Maltě, ve městě San Gwann v jazykové škole Gateway School of English ve dnech 17. 10. – 28. 10. 2022. Ubytování jsem si zajistil v apartmánu, v blízkosti jazykové školy. Výuka probíhala od 9:00 do 14:30.

Dopolední výuka od 9:00 do 12:15 byla zaměřena na gramatiku. Výuka byla intenzivní, často s využitím skupinové samostatné práce, kdy lektor aktivně vytvářel skupiny ze žáků z různých zemí. Odpolední výuka od 13:00 do 14:30 byla konverzační, první týden skupinová, druhý týden individuální. Řešila se různá témata či situace, všichni byli aktivně zapojeni, lektorka byla aktivní, entuziastická, z výuky jsem měl dobrý pocit

Účastníci kurzů byli opravdu z celého světa. V dopolední výuce především z jižní Ameriky: Kolumbie, Panama, Mexiko, Peru, Brazílie, a dále z Thajska, Japonska, Německa. Při odpoledních konverzacích jsem zase debatoval s lidmi z celé Evropy, Číny, Afriky. Toto internacionální prostředí bylo přínosné i při trávení přestávek, rozhovory v angličtině probíhaly neustále.

Své znalosti AJ využívám při přípravě výuky odborných předmětů, jako doprovod žáků při cestách do zahraničí, při zabezpečení zahraničních návštěv v naší škole. Znalost anglického jazyka a její neustálé upevňování a zlepšování je pro mě zcela nezbytnou kompetencí učitele odborných technických předmětů.

Pobyt na Maltě byl také přínosný a zajímavý. Navštívil jsem Valettu, megalitické chrámy, Mdinu/Rabat, útesy na mnoha částech pobřeží, ostrov Gozo, akvárium. Města a turistická centra mi složením obyvatelstva a návštěvníků velmi připomínala Londýn, prostředí a venkov zase byly typicky středomořské. Pokud by byla příležitost, jazykový kurs na Maltě bych absolvoval znovu a rád.

 

Mgr. Milada Ulrichová, DiS.

Pobyt 30. 10. 2022 – 12. 11. 2022, výuka ve škole 31. 10. 2022 – 11. 11. 2022

Nikdy jsem na pobytu Erasmus nebyla a také jsem si nedokázala představit, co mě čeká. Paní, která mě měla na starosti mi se vším velmi ochotně pomohla. V neděli 30.10 jsem letěla přes Vídeň do hlavního města Luga na Maltě. Let byl v naprostém pořádku. Jsem trochu dobrodruh a tak jsem odmítla dopravu z letiště do hotelu – kolega, který navštívil Maltu dříve mi poradil s dopravou atd. Realita byla trochu jiná. Nečekala jsem, že jsou všechny zastávky na znamení – i ty velké jako letiště a tak mi postupně ujelo pár autobusů, než jsem se zorientovala. Vystoupila jsem na špatné zastávce, ale nebylo to tak daleko od hotelu a díky mapám v mobilu jsem do hotelu dorazila. Hotel Preluna byl na pobřeží moře na velmi krásném místě. Zastávka na autobus byla před hotelem, takže spojení bylo bezproblémové.

Každé odpoledne po škole jsem se snažila někam vyrazit a podívat se, což se dařilo, protože prvních 5 dní bylo krásně. Bohužel 3 den pobytu mě museli stěhovat do jiného pokoje, kvůli opravě vody. O víkendu ve 4 hodiny ráno hořela garáž hotelu, tak jsem zažila i poplach a čekání před hotelem, až nás hasiči pustí zpět. Jediný víkend, který jsem měla na cestování pršelo – všichni říkali, že čekají 10 měsíců na déšť a přijedu a leje. V sobotu jsem navštívila město Mdina a v neděli s kamarádkou z Polska jsme jely na ostrov Gozo, který jsme díky autobusu procestovaly. Jinak jsem se snažila cestovat každý den – navštívila jsem za pobyt všechny turisticky známé místa a velkou část výletů jsem chodila pěšky.

Gateway School of English, Malta – bohužel za hotel škola hned nezaplatila, i když jsem posílala peníze s velkým předstihem. Naštěstí mě z hotelu nikdo nevyhodil a já jsem první den vše řešila ve škole. Tam jsem se dozvěděla, že platby posílají až posledního v měsíci, i když mají peníze na účtu třeba 2 měsíce. 1.11 byl pobyt v hotelu již zaplacen. První den školy jsem dostala kartičku studenta a byla jsem zařazena do skupiny B2. Ve třídě bylo spousta velmi mladých lidí, měla jsem z toho rozporuplné pocity, ale tito studenti velmi mile překvapili. Studenti byli z Venezuely, Panamy, Brazílie, Běloruska, Japonska, Číny atd. Všichni byli úžasní, přátelští, ukecaní – hned první den odpoledne po konverzaci jsem zapadla a spřátelila jsem se. Jako parta jsme chodili na večeře, procházky a povídali si o zemi, ze které pocházíme, zvycích, názorech atd. Velmi mě překvapil přístup našeho učitele Lina – všichni jsme mluvili jinými jazyky, ale dokázal vysvětlit cizí anglické slova tak, že jsme je všichni velmi snadno pochopili. Konverzace mě bavila ještě více – poslouchali jsme písničky a zapisovali slova, luštili křížovky a bavili se ve skupinách na různá témata atd. Druhý týden jsem měla výuku dopoledne a odpoledne výuku sama s učitelkou. Výuka jeden na jednoho mi pomohla lépe využívat gramatiku (tu jsem měla a mám špatnou – angličtinu jsem se neučila nikdy ve škole, jen sama s pomocí skype jednoho kamaráda z Cambridge), ale zase mě to posunulo dál a motivovalo k pokračování ve studiu angličtiny. Určitě si od každého vyučujícího vezmu něco do své výuky, protože se snažím vždy výuku něčím oživit. Bohužel tato výuka jeden na jednoho byla až skoro do setmění a tak se druhý týden už moc cestovat nedalo. V kurzu kam mě zařadili jsme se cítila dobře. Jen bych přivítala, kdyby měla škola alespoň u několika židlí zásuvku  – mobil nebo ntb… Let do ČR byl trochu komplikovanější, protože nám v Praze zakázali kvůli mlze přistát a tak jsem se dostávala do ČR z Drážďan.

Co mi kurz dal – jistě jsem se zdokonalila v komunikačních kompetencích, seznámila jsem se se spoustou zajímavých lidí – získala jsem na ně kontakt a jsme s některými stále ve spojení, načerpala nové informace, rozšířili se mi sociální kompetence. Jak jsem přijela zpět do ČR, tak jsem se přihlásila do kurzu angličtiny, takže mě Erasmus „nakopl….“ Také jsem si odpočinula a měla jsem čas sama na sebe, za což velmi děkuji.