Detail oboru

Dopravní prostředky

Konstrukce a opravy dopravní techniky v silniční dopravě
Čtyři roky / Denní forma studia / Střední vzdělání s maturitní zkouškou
23-45-M/01

Dopravní prostředky je studijní obor zakončený maturitní zkouškou. Zaměřuje se
zejména na zajištění technických a servisních služeb v silniční automobilové dopravě.
V průběhu studia je žák seznámen s konstrukcí motorových vozidel a s podrobnou funkcí
jednotlivých komponent. Dále se obor zabývá technickou a konstrukční mechanikou. Výuka
je zaměřena na servisní technologie, hodnocení technického stavu silničních vozidel
a následné navržení oprav vozidel ‐ teoreticky i prakticky. Žáci vyšších ročníků mohou konat
praxi ve specializovaných firmách.
Součástí studia je získání řidičského oprávnění skupiny B pro osobní automobily a C pro
nákladní vozidla. Absolventi mají předpoklady k výkonu technickohospodářských funkcí
a funkcí ve firmách zabývajících se prodejem vozidel a jejich opravami. Zároveň jsou
připraveni ke studiu na vysoké škole, především technického zaměření.

Obor je zároveň dobrou přípravou pro studium na vysokých školách nejen dopravního, ale i strojírenského zaměření.

Uplatnění absolventa v praxi

 • automobilový průmysl, doprava,
  logistika, marketing
 • státní správa – policie, armáda,
  celní správa, apod.
 • stanice technické kontroly (STK),
  stanice měření emisí (ME) apod.
 • v dopravě, ve firmách zabývajících
  se dopravou, výrobou vozidel,
  jejich prodejem a opravami
 • všeobecný strojírenský průmysl

Výhody studia

 • dostupnost – 5 minut od
  Terminálu HD a nádraží ČD
 • možnost ubytování a stravování
 • stáže a exkurze v zemích EU
 • zdarma ŘO skupin B a C
  a možnost profesního průkazu
  řidiče za zvýhod. podmínek
 • Wi‐Fi, Office 365, ECDL, …

Učební plán

Kategorie a názvy vyučovacích
předmětů
Počet týdenních vyučovacích
hodin v ročníku
Celkem
1. 2. 3. 4.
Český jazyk a literatura 3 3 3 3 12
Cizí jazyk – Anglický 3 3 3 3 12
Občanská nauka 0 1 1 1 3
Dějepis 1 1 0 0 2
Fyzika 1 1 0 0 2
Základy přírodních věd 0 1 1 0 2
Elektrotechnika 3 2 0 0 5
Matematika 4 3 2 3 13
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Informační a komunikační technologie 2 2 1 1 6
Ekonomika 0 1 2 0 3
Části strojů a mechanismy 0 2 2 2 6
Elektronika 0 0 2 2 4
Mechanika 3 2 3 2 10
Silniční motorová vozidla 2 1 2 2 7
Strojírenská technologie 2 0 0 0 2
Technologie oprav a diagnostika 1 1 2 2 6
Technická kreslení 2 0 0 0 2
Odborný výcvik 0 3 3 3 9
Ostatní předměty
Organizace servisních služeb 2 0 0 0 2
Řízení motorových vozidel 0 2 0 0 4
Silniční doprava 0 4 4 0 8
Celkem hodin týdně 30 35 34 29 128