Detail oboru

Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení

Čtyři roky / Denní forma studia / Střední vzdělání s maturitní zkouškou
39-41-L/02

Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení je studijní obor s rozšířeným
odborným výcvikem zakončený maturitní zkouškou.
Obor vznikl z potřeby trhu. Kombinuje v sobě instalatérské a elektrotechnické práce.
V průběhu studia se žáci seznámí s bytovými instalacemi vodovodu, kanalizace, plynu,
silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace. Dále také získají znalosti v oblasti vytápění
a vzduchotechniky, elektroniky, elektrických strojů a domácí automatizace. Žákům vyšších
ročníků je umožněno konat praxi ve specializovaných firmách.
Součástí studia je získání osvědčení podle §5 vyhl. č. 50/1978 Sb. a svářečských
oprávnění za zvýhodněnou cenu. Absolventi mají předpoklady k výkonu technickohospodářských
funkcí a živnostenskému podnikání. Zároveň mohou pokračovat ve studiu na
vysoké škole, především technického zaměření.

Uplatnění absolventa v praxi

 • technicko‐hospodářský pracovník,
  servisní technik, vedoucí údržby
 • podnikatel v oblasti technických
  zařízení budov
 • provozní elektrikář, elektromontér,
  mechanik měřicích, regulačních
  a automatizačních zařízení, elektromechanik,
  elektrotechnik
 • instalatér

Výhody studia

 • zdarma CAD software i jeho výuka
 • výuka domácí automatizace Loxone
 • možnost ubytování a stravování
 • Wi‐Fi, Office 365, ECDL, …
 • Zvýhodněné získání: osvědčení
  podle §5 vyhl. č. 50/1978 Sb.,
  polyfúzní svařování plastů,
  svařování plamenem a řezání
  kyslíkem, pájení mědi

Učební plán

Kategorie a názvy vyučovacích
předmětů
Počet týdenních vyučovacích
hodin v ročníku
Celkem
1. 2. 3. 4.
Český jazyk a literatura 2 2 5 3 12
Cizí jazyk – Anglický 3 3 2 4 12
Občanská nauka 1 1 1 1 4
Dějepis 1 0 0 0 1
Základy přírodních věd 2 2 0 0 4
Elektrotechnika 3 0 0 0 3
Matematika 3 3 3 4 13
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Informační a komunikační technologie 2 2 1 1 6
Ekonomika 1 1 0 1 3
Technická dokumentace 2 0 0 1 3
Základy stavitelství 2 0 0 0 2
Strojnictví 1 0 0 0 1
Elektrické stroje a přístroje 0 4 0 0 4
Elektronika a elektrické měření 0 0 4 0 4
Rozvod a užití elektrické energie 0 2 1 3 6
Vytápění a vzduchotechnika 1 2 2 1 6
IVK 1 1 1 2 5
Plynárenství 2 0 0 0 2
Odborný výcvik 6 9 12 6 33
Celkem hodin týdně 35 34 34 29 132