Detail oboru

Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení

Čtyři roky / Denní forma studia / Střední vzdělání s maturitní zkouškou
39-41-L/02

Obor vznikl z potřeby trhu. Kombinuje v sobě instalatérské a elektrotechnické práce. V průběhu studia se žáci seznámí s domovními instalacemi vodovodu, kanalizace, plynu, silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace. Dále také získají znalosti v oblasti vytápění a vzduchotechniky, elektroniky, elektrických strojů a domácí automatizace. Žákům vyšších ročníků je umožněno konat praxi ve specializovaných firmách. Součástí studia je příprava k získání kvalifikace v elektrotechnice a svářečských oprávnění za zvýhodněnou cenu.
Absolventi mají předpoklady k výkonu technickohospodářských funkcí a živnostenskému podnikání. Zároveň mohou pokračovat ve studiu na vysoké škole, především technického zaměření.

Uplatnění absolventa v praxi

 • správce technologických celků
 • servisní technik, vedoucí údržby
 • podnikatel v oblasti technických zařízení budov
 • elektromontér, instalatér
 • mechanik měřicích, regulačních a automatizačních zařízení
 • technik v oblasti vodo-topo-elektro

Výhody studia

 • zdarma CAD software i jeho výuka
 • výuka domácí automatizace (Loxone)
 • možnost ubytování a stravování ve škole
 • Wi-Fi, Office 365, ECDL, …
 • příprava k získání kvalifikace v elektrotechnice
 • zvýhodněné získání: polyfúzní svařování plastů, pájení mědi
 • spolupráce s firmami (praxe, exkurze, vybavení)

Učební plán

Kategorie a názvy vyučovacích
předmětů
Počet týdenních vyučovacích
hodin v ročníku
Celkem
1. 2. 3. 4.
Český jazyk a literatura 3 3 3 3 12
Cizí jazyk 3 3 3 3 12
Základy společenských věd 1 2 1 1 5
Základy přírodních věd 1 2 1 0 4
Matematika 4 3 2 3 12
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Inform. a komun. technologie 2 2 1 1 6
Ekonomika 0 1 2 0 3
Technická dokumentace 2 0 0 0 2
Základy stavitelství 2 0 0 0 2
Strojnictví 1 0 0 0 1
Elektrotechnika 4 0 0 0 4
Elekrické stroje a přístroje 0 4 0 0 4
Elektronika a el.měření 0 0 4 0 4
Rozvod a užití el.energie 0 1 1 4 6
Vytápění a vzduchotechnika 1 2 2 2 7
Instalace vodovodu a kanalizace 1 1 2 2 6
Plynárenství 1 1 0 0 2
Odborný výcvik 6 7 10 7 30
Základy počítačového projektování 0 0 1 1 2
Celkem hodin týdně 34 34 35 29 132