Detail oboru

Autolakýrník

Tři roky / Denní forma studia / Střední vzdělání s výučním listem
23-61-H/01

Autolakýrník je učební obor zakončený závěrečnou zkouškou. Žáci se seznámí
s používanými materiály pro povrchové úpravy karoserií různých typů vozidel.
Obor se zaměřuje na lakýrnické práce od přípravy podkladů, až po konečné úpravy laků
karoserií ‐ teoreticky a prakticky. Žák se také naučí používat a udržovat zařízení k sušení
a vytvrzování laků. Velký důraz je kladen nejen na teoretickou přípravu, ale hlavně na
uplatnění získaných znalostí při odborném výcviku v dílnách. Žáci vyšších ročníků mohou
konat praxi ve specializovaných firmách.
Součástí studia je získání řidičského oprávnění skupiny B pro osobní automobily
a možnost rozšíření o skupinu C pro nákladní vozidla.

Uplatnění absolventa v praxi

 • povolání autolakýrník
 • autolakovny servisů a výrobních
  podniků apod.
 • opravy laků karoserií a ochrana
  dutin a spodků vozidel proti
  korodování
 • u tvůrčích absolventů je možné
  využití techniky airbrush

Výhody studia

 • dostupnost – 5 minut od
  Terminálu HD a nádraží ČD
 • možnost ubytování a stravování
 • zdarma řidičské oprávnění sk. B
 • možnost získat svářečské
  oprávnění
 • Wi‐Fi, Office 365, ECDL, …

Učební plán

Kategorie a názvy vyučovacích
předmětů
Počet týdenních vyučovacích
hodin v ročníku
Celkem
1. 2. 3.
Český jazyk a literatura 1 2 2 5
Cizí jazyk 2 2 2 6
Občanská nauka 1 1 1 3
Základy přírodních věd 2 1 1 4
Matematika 2 1 1 4
Tělesná výchova 1 1 1 3
Informační a komunikační technologie 1 1 1 3
Ekonomika 0 1 1 2
Materiály 2 1 1 4
Technologie 3 3 4 10
Dopravní prostředky 0 1 1 2
Technická dokumentace 1 1 1 3
Strojírenství 1 0 0 1
Odborný výcvik 15 15 15 45
Ostatní předměty
Řízení motorových vozidel 0 1 0 1
Celkem hodin týdně 32 32 32 96