Detail oboru

Instalatér

Tři roky / Denní forma studia / Střední vzdělání s výučním listem
36-52-H/01

Instalatér je učební obor zakončený závěrečnou zkouškou. Obor je zaměřený na instalace
vody, kanalizace, topných a klimatizačních systémů.
Žáci se seznámí s matriály, jejich spojováním, izolacemi a kompletováním umyvadel, van,
toalet, sprchových koutů a dalších zařizovacích předmětů. Naučí se montovat kanalizační
systémy, ústřední topení a základní prvky vzduchotechniky. Velký důraz je kladen nejen na
teoretickou přípravu, ale hlavně na uplatnění získaných znalostí při odborném výcviku
v dílnách. Žáci vyšších ročníků mohou konat praxi ve specializovaných firmách v blízkosti
bydliště, kde mohou uplatnit a prohloubit nabyté znalosti.
Královéhradecký kraj v rámci podpory vyplácí všem žákům tohoto oboru každý měsíc
finanční podporu. Po oboru je na trhu práce dlouhodobě vysoká poptávka.
Úspěšní žáci mohou navázat studiem maturitního oboru Stavební provoz.

Uplatnění absolventa v praxi

 •  veškeré činnosti související
  s povoláním instalatér
 • instalace rozvodů vody
 • instalace rozvodů kanalizace
 • instalace topení
 • instalace vzduchotechniky
 • instalace solárních systémů

Výhody studia

 • dostupnost – 5 minut od
  Terminálu HD a nádraží ČD
 • možnost ubytování a stravování
 • finanční podpora KHK
 • příprava k získání svářečských certifikátů:
  svařování plamenem a řezání
  kyslíkem, polyfůzní svařování
  plastů, pájení Cu naměkko, natvrdo
 • Wi‐Fi, Office 365, ECDL, …

Učební plán

Kategorie a názvy vyučovacích
předmětů
Počet týdenních vyučovacích
hodin v ročníku
Celkem
1. 2. 3.
Český jazyk a literatura 1 2 2 5
Cizí jazyk 2 2 2 6
Občanská nauka 1 1 1 3
Základy přírodních věd 2 1 1 4
Matematika 2 1 1 4
Tělesná výchova 1 1 1 3
Informační a komunikační technologie 1 1 1 3
Ekonomika 0 1 1 2
Instalace vody a kanalizace 2 2 2 6
Odborné cvičení 1 1 1 3
Odborný výcvik 15 16 18 49
Plynárenství 0 1 1 2
Technická dokumentace 3 1 1 5
Vytápění 2 2 2 6
Ostatní předměty
Materály 2 0 0 2
Stavební konstrukce 0 2 0 2
Celkem hodin týdně 35 35 35 105