Detail oboru

Mechanik opravář motorových vozidel

Automechanik – opravář diagnostik
Tři roky / Denní forma studia / Střední vzdělání s výučním listem
23-68-H/01

Mechanik opravář motorových vozidel zaměření opravář diagnostik je učební obor
zakončený závěrečnou zkouškou.
Žáci se seznámí s konstrukcí motorových vozidel a s podrobnou funkcí jejich komponent.
Dále se zabývají diagnostikou závad a technologií oprav především mechanických částí
a elektrických systémů vozidel – teoreticky i prakticky. V tomto oboru je kladen velký důraz
nejen na teoretickou přípravu, ale hlavně na uplatnění získaných znalostí při odborném
výcviku v dílnách. Žáci vyšších ročníků mohou konat praxi ve specializovaných firmách.
Součástí studia je získání řidičského oprávnění skupiny B pro osobní automobily a C pro
nákladní vozidla.
Úspěšní žáci mohou navázat ve studiu maturitního oboru Autotronik.

Uplatnění absolventa v praxi

 • opravy motorových a přípojných
  vozidel v servisech
 • stanice technické kontroly (STK),
  stanice měření emisí (ME) apod.
 • montáže a demontáže, zajišťování
  oprav, údržby, seřízení a výměny
  dílů a funkčních částí apod.
 • práce ve výrobě i opravárenských
  provozech automobil. průmyslu

Výhody studia

 • dostupnost – 5 minut od
  Terminálu HD a nádraží ČD
 • možnost ubytování a stravování
 • moderní vybavení dílen
 • zdarma řidičské oprávnění sk. B, C
 • zvýhodněná cena profesního
  průkazu řidiče v rozsahu 140 hod.
 • Wi‐Fi, Office 365, ECDL, …

Učební plán

Kategorie a názvy vyučovacích
předmětů
Počet týdenních vyučovacích
hodin v ročníku
Celkem
Český jazyk a literatura 1 2 2 5
Cizí jazyk 2 2 2 6
Občanská nauka 1 1 1 3
Základy přírodních věd 2 1 1 4
Matematika 2 1 1 4
Tělesná výchova 1 1 1 3
Informační a komunikační technologie 1 1 1 3
Ekonomika 0 1 1 2
Elektrotechnika 0 1 1 2
Konstrukce motorových vozidel 1 2 2 5
Odborný výcvik 15 15 15 45
Opravárenství motorových vozidel 1  3  3  7
Technická dokumentace 2 0 0 2
Základy strojírenství 1 0 0 1
Ostatní předměty
Elektropříslušenství 0 1 1 2
Řízení motorových vozidel 0 2 0 2
Celkem hodin týdně 30 34 32 96