Detail oboru

Zedník

Zedník
Tři roky / Denní forma studia / Střední vzdělání s výučním listem
36-67-H/01

Zedník je učební obor zakončený závěrečnou zkouškou. Je zaměřený na zednické práce
na pozemních, dopravních a vodních stavbách.
Žáci se seznámí s betonováním, zděním zdiva z různých materiálů, prováděním stropních
konstrukcí, prováděním omítek, obkladů a dlažeb, prováděním tepelných izolací
a hydroizolací, osazováním zárubní, prováděním sádrokartonových konstrukcí a dalšími
pracemi na novostavbách i přestavbách budov – teoreticky i prakticky. Velký důraz je kladen
nejen na teoretickou přípravu, ale hlavně na uplatnění získaných znalostí při odborném
výcviku v dílnách i na stavbách. Žáci vyšších ročníků mohou konat praxi ve specializovaných
firmách v blízkosti bydliště.
Královéhradecký kraj v rámci podpory vyplácí všem žákům tohoto finanční oboru každý
měsíc finanční podporu. Po oboru je na trhu práce dlouhodobě vysoká poptávka.
Úspěšní žáci mohou navázat ve studiu maturitního oboru Stavební provoz.

Uplatnění absolventa v praxi

 • zedník, obkladač a sádrokartonář
 • provádění prací v oblasti HSV, PSV
 • provádění keram. obkladů a dlažeb
 • provádění rekonstrukcí staveb,
  včetně rekonstrukcí bytových jader
 • provádění kontaktních a nekontaktních
  zateplovacích systémů
 • provádění systémů suché montáže

Výhody studia

 • dostupnost – 5 minut od
  Terminálu HD a nádraží ČD
 • finanční podpora KHK
 • možnost ubytování a stravování
 • moderní vybavení dílen
 • Wi‐Fi, Office 365, ECDL, …

Učební plán

Kategorie a názvy vyučovacích
předmětů
Počet týdenních vyučovacích
hodin v ročníku
Celkem
1. 2. 3.
Český jazyk a literatura 1 2 2 5
Cizí jazyk 2 2 2 6
Občanská nauka 1 1 1 3
Základy přírodních věd 2 1 1 4
Matematika 2 1 1 4
Tělesná výchova 1 1 1 3
Informační a komunikační technologie 1 1 1 3
Ekonomika 0 1 1 2
Odborné kreslení 2 2 2 6
Materiály 2 1 1 4
Přestavby budov 0 1 1 2
Technologie 3 3 3 9
Odborný výcvik 15 15 15 45
Celkem hodin týdně 32 32 32 96