Detail oboru

Zedník

 

Zedník
Tři roky / Denní forma studia / Střední vzdělání s výučním listem
36-67-H/01

Zedník je učební obor zakončený závěrečnou zkouškou. Je zaměřený na zednické práce na pozemních, dopravních a vodních stavbách.
Žáci se seznámí s betonováním, zděním zdiva z různých materiálů, prováděním stropních konstrukcí, prováděním omítek, obkladů a dlažeb, prováděním tepelných izolací a hydroizolací, osazováním zárubní, prováděním sádrokartonových konstrukcí a dalšími pracemi na novostavbách i přestavbách budov – teoreticky i prakticky. Velký důraz je kladen nejen na teoretickou přípravu, ale hlavně na uplatnění získaných znalostí při odborném
výcviku v dílnách i na stavbách. Žáci vyšších ročníků mohou konat praxi ve specializovaných firmách v blízkosti bydliště.

Zvýšený důraz na výuku odborných předmětů dle požadavků firem

Moderní technologie ve výuce teorie i odborného výcviku

Zkušený a profesionální pedagogický team

Královéhradecký kraj v rámci podpory vyplácí všem žákům tohoto finanční oboru každý měsíc finanční podporu. Po oboru je na trhu práce dlouhodobě vysoká poptávka.
Úspěšní žáci mohou navázat ve studiu maturitního oboru.

Uplatnění absolventa v praxi

Uplatnění absolventa v praxi

 • zedník, obkladač a sádrokartonář
 • provádění prací v oblasti HSV, PSV
 • provádění keramických obkladů a dlažeb
 • provádění rekonstrukcí staveb,
  včetně rekonstrukcí bytových jader
 • provádění kontaktních a nekontaktních
  zateplovacích systémů
 • provádění systémů suché montáže

Výhody studia

 • dostupnost – 5 minut od
  Terminálu HD a nádraží ČD
 • finanční podpora KHK
 • možnost ubytování a stravování
 • moderní vybavení dílen
 • Wi‐Fi, Office 365, ECDL, …

Učební plán

Kategorie a názvy vyučovacích
předmětů
Počet týdenních vyučovacích
hodin v ročníku
Celkem
1. 2. 3.
Český jazyk a literatura 1 1 2 4
Cizí jazyk 2 2 2 6
Základy společenských věd a historie 1 2 0 3
Základy přírodních věd 2 1 1 4
Matematika 2 1 1 4
Tělesná výchova 1 1 1 3
Informační a komunikační technologie 1 1 1 3
Ekonomika 0 1 2 3
Odborné kreslení 2 2 2 6
Materiály 2 1 1 4
Přestavby budov 0 1 1 2
Technologie 3 3 3 9
Odborný výcvik 15 15 15 45
Celkem hodin týdně 32 32 32 96