Detail novinky

AKTUALIZOVANÉ INFORMACE (ke dni 12. 3. 2020) k rozhodnutí bezpečnostní rady státu – zákaz osobní přítomnosti žáků ve školách

Nově je zrušeno:

  • LYŽAŘSKÝ VÝCHOVNĚ VÝCVIKOVÝ KURZ (29. 3. až 3. 4.) Vložené peníze žáků (rodičů) budou vráceny na účet, ze kterého byly odeslány.
  • exkurze v LOXONE (26. až 27. 3.) Vybrané peníze budou v hotovosti vráceny žákům po návratu do školy.

Výuka probíhá alternativní formou – pomocí e-mailů a domácím samostudiem. Žáci a učitelé spolu komunikují pomocí školních e-mailů.

Termín doklasifikace za první pololetí se prodlužuje na 30. 4. 2020. Žáci neklasifikovaní za první pololetí si individuálně ihned po návratu do školy domluví nový termín s příslušným vyučujícím.

Souhrn již přijatých opatření a omezení:

  • Na základě rozhodnutí bezpečnostní rady státu je zakázána osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
  • Z tohoto důvodu je od středy 11. 3. 2020 vyučování zrušeno, včetně autoškoly, praxe u firem a uzavřený je i domov mládeže. Školní jídelna vaří jen pro zaměstnance a cizí strávníky. Strava žáků je od 11. 3. do 13. 3. automaticky odhlášena. Další postup bude dle vývoje situace. Školní autoservis je do odvolání ZAVŘENÝ.
  • Bližší informace, včetně znovuzahájení vyučování a plného provozu školy budou zveřejněny na webových stránkách, jakmile bude mít škola další bližší informace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy nebo od zřizovatele Královéhradeckého kraje.
  • Dle doporučení MŠMT byly žákům rozeslány třídními učiteli na jejich školní e-maily další bližší informace o průběhu studia v nejbližších dvou až třech týdnech a učiteli jednotlivých předmětů učivo k domácímu samostudiu. Všichni žáci jsou povinni dle Školního řádu (odstavec 30, článku II) denně sledovat svůj školní e-mail. Vzhledem k mimořádné situaci, která nastala, prosím respektujte pokyny třídních učitelů v doručených e-mailech a všechny vzniklé problémy a nejasnosti okamžitě řešte.
  • Strava žáků bude v pátek 13. 3. automaticky odhlášena pro dny od 16. 3. do 20. 3. Další postup bude dle vývoje situace. Předpokládáme v pátek 20. 3. automatické odhlášení stravy na týden od 23. 3. do 27. 3., pokud se situace nezmění.
  • Informace o školení pro veřejnost Vám podáme na e-mailu pechova@sosasou-vocelova.cz.
  • Odborná stáž žáků v Irsku v rámci programu Erasmus+ je ZRUŠENA! A to na základě informace z MŠMT, č. j. MSMT-11703/2020-1: „Opatření se týká i jiných akcí pořádaných školou pro žáky a studenty…“
  • Další zrušené akce školy: Žákovská rada 11. 3. 2020, Enersol 19. a 20. 3. 2020, Soutěž oboru zedník (Aldis) 20. a 21. 3. 2020.

 

 


Vytvořeno: 13.3.2020