Detail novinky

Aktuální informace k 23. 3. 2020

  • Jednotný způsob výuky „na dálku“
  • Plán maturit, závěrečných zkoušek, přijímacích zkoušek
  • Plán školního roku (dle nejpravděpodobnějšího scénáře MŠMT)

Jednotný způsob výuky „na dálku“

Vážení žáci a rodiče,

vzhledem k faktu, že přítomnost žáků ve školách je plánována nejdříve na půlku května, jsme přistoupili k jednotnému způsobu výuky „na dálku“. Od 30. 3. 2020 bude pro tento účel využíváno jen a pouze aplikace Teams, která je součástí balíčku Office 365, a do které je možné se přihlásit stejně, jako do školních e-mailů. Najdete tak vše na jednom místě – v jedné on-line aplikaci. Přesný návod zveřejníme v průběhu týdne. Již nyní vám však mohou chodit pozvánky do jednotlivých Týmů – předmětů. Ti zručnější z vás intuitivně zvládnou přístup i bez návodu. V aplikaci Teams tak najdete vše na jednom místě a s jednotnou strukturou. Víme, že ne všichni máte stejné podmínky pro studium v této mimořádné situaci. Proto prosím všechny žáky a rodiče, kteří mají objektivní problémy s přístupem ke školnímu e-mailu nebo aplikaci Teams, aby neprodleně kontaktovali školu na e-mailu sekretariat@vocelova.cz s podrobnou specifikací těchto objektivních příčin. Technickou podporu po dobu zavádění tohoto způsobu výuky bude provádět náš IT specialista – p. Sůra. Všichni se snažíme dělat vše pro to, abychom tuto mimořádnou situaci zvládli co nejlépe. Pro všechny z nás je toto nové a tak prosím o pochopení a trpělivost, ale i odpovědnost a kladný přístup ke studiu.

 

Ing. Lukáš Nepokoj
ředitel školy

P.S.: První „ochutnávka“ způsobu práce žáků v aplikaci Teams zde:  https://www.youtube.com/watch?v=suIwA2dvxD4&feature=youtu.be

Plán maturit, závěrečných zkoušek a přijímacích zkoušek

MŠMT dnes oznámilo, že žáci budou konat maturitní zkoušky nejdříve tři týdny po návratu do školy. Návrat do školy se předpokládá nejdříve v polovině května 2020. Obdobně budou probíhat i závěrečné zkoušky žáků třetích ročníků učebních oborů. Přijímací zkoušky uchazečů na střední školu proběhnou nejdříve dva týdny po návratu do škol. Vše bude ještě dopřesněno, předpokládáme na přelomu dubna a května.

Plán školního roku (dle nejpravděpodobnějšího scénáře MŠMT)

Dle nejaktuálnějších informací MŠMT: Školní rok 2019/2020 by měl být ukončen 30. 6. 2020 Výuka by neměla zasahovat do prázdnin. Předpokládaný termín návratu žáků do škol je polovina května. Do této doby jsou zrušeny i všechny školní akce, odborný výcvik, ubytování žáků apod. V případě změny situace vás budeme informovat na webu školy.

Více informací přímo na webu MŠMT: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-pripravilo-reseni-pro-prijimaci-zaverecne-a-maturitni


Vytvořeno: 23.3.2020