Novinky

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 21.1.2023

2.1.2023

8:00 – 13:00 hod. areál Vocelova 8:00 – 14:00 hod. areály J.Krušinky a Vážní CO VÁS ČEKÁ? prohlídka učeben školy včetně odborných, počítačových a jazykových prohlídka tělocvičny, školní jídelny a domova mládeže prohlídka zrekonstruovaných dílen pro stavební obory v ulici J.Krušinky prohlídka dílen pro autoopravárenské a dopravní obory v ulici Vážní možnost vyzkoušet si trenažér […]

UPOZORNĚNÍ

15.11.2022

Z důvodu přerušení dodávky pitné vody nebude 16. 11. 2022 probíhat výuka odborného výcviku ve školním autoservisu na adrese Vážní 1098. Všem žákům, kteří zde v tento den měli mít odborný výcvik, se výuka přesouvá do školy dle rozvrhu v Bakalářích. Žáků, kteří jsou na odborném výcviku ve firmách, se žádné změny netýkají, zůstávají ve firmách.“

NÁSTUP K UBYTOVÁNÍ

26.8.2022

Termín nástupu k ubytování na DM pro školní rok 2022/23 první ročníky ve čtvrtek září v průběhu dne od 7:00 do 17:00 hodin, vyšší ročníky ve středu srpna od 16:00 do 21:00 nebo následující den od 7:00 do 17:00 hodin. Odstoupení od žádosti k ubytování nebo odklad nástupu je třeba oznámit písemně vedoucí vychovatelce na adresu danielova@sosasou-vocelova.cz V […]

Zahájení školního roku 2022/2023

25.8.2022

Slavnostní zahájení školního roku 2022/2023 pro 1. ročníky proběhne 1. září 2022 ve školní tělocvičně od 9:00 hodin. Srdečně zveme žáky prvních ročníků i jejich rodiče. Po skončení se žáci, případně i rodiče, odeberou se svým třídním učitelem do učebny dle rozpisu níže, kde budou probíhat třídnické hodiny. Třídy 1. A., 1. B, 1. C, 1. D a 1. […]

Výsledková listina přijímacích zkoušek 3.kolo 2022

1.7.2022

V souladu s ustanovením § 60, § 60e a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitel střední školy zveřejňuje seznam přijatých uchazečů do prvního ročníku.   26-57-H/01    AUTOELEKTRIKÁŘ 1 52/AEL/22 1,65 přijat 2 51/AEL/22 1,86 přijat 3 50/AEL/22 2,06 přijat   23-55-H/01    […]

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

24.6.2022

Pro přijímací řízení pro školní rok 2022/2023 byla v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a s vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, stanovena tato kritéria pro přijetí uchazečů ke vzdělávání na Střední odborné škole a […]