Informace pro přijaté žáky 2023/24

Rozhodnutí ředitele školy o přijetí žáka do DM bude provedeno zasláním oznámení na doručovací adresu uvedenou na přihlášce k ubytování na školní rok (doporučeně) nebo osobním předáním (zákonnému zástupci, zletilému žákovi).

Součástí oznámení pro přijaté žáky bude také dokument se základními informacemi o ubytování, platebních podmínkách a cenách za služby, stravování a nástupu k ubytování včetně tiskopisů, které ubytovaný odevzdává při nástupu do DM.

Další potřebné informace a podmínky pro pobyt v DM, seznámení s Vnitřním řádem a dalšími dokumenty získáte prostřednictvím webových stránek www.vocelova.cz