Využití školního hřiště- hod na koš + fotbálek /3. a 4. 9. 2019/

Hned na začátku školního roku jsme využili slunečného a teplého počasí ke střelbě na koš a nakonec i ke hře streetball. Den na to jsme navštívili hřiště Krušinky a zahráli si fotbálek mezi sebou. Akce se zúčastnila skupina žáků všech výchovných skupin, především žáci 1. ročníku. Dohled při akcích zajistil vychovatel Kašpar a vychovatelka Lichtenberková

 

 

Nábřeží plné záchranářů /5. 9. 2019/

Návštěva již druhého ročníku presenční akce Bezpečné nábřeží proběhla ve spolupráci s DMIŠJ. Na Eliščině a Smetanově nábřeží žáci mohli vidět dynamické i statické ukázky techniky policistů, hasičů, celní správy a vodních záchranářů. Došlo i ke koordinovanému zákroku u simulované dopravní nehody. Žáky naší školy ale nejvíce zaujala možnost se blíže seznámit s nejnovějšími typy policejních aut.

 

Vycházka po strategických bodech Hradce Králové / 17. 9. 2019/

Dne 17. 9. 2019 jsme se vydali na orientační a poznávací vycházku městem. Společně se  žáky 1. ročníku jsme od SOŠ a SOU Vocelova 1338 (recepce) prošli nejprve kolem Terminálu hromadné dopravy. Poté kolem železniční stanice hl.n. jsme došli k Auparku, kde byli žáci upozorněni především na možnost navštívení lékárny a papírnictví, kde si žáci zakoupili obaly potřebné na výuku.

Dále jsme s žáky prošli kolem Dopravního podniku, kde jsem žáky informovala

o možnosti zakoupení městské karty s tím, že ji mohou využít nejen k jízdě, ale i k návštěvě Městské knihovny MMHK, kolem které jsme nakonec vycházku uzavírali.

Předtím  jsme na Masarykově náměstí shlédli prodejnu učebnic –  Oxford Bookshop, kde si žáci mohou zakoupit učebnice na výuku cizích jazyků. Akci zajistila skupinová vychovatelka 1. ročníku- nyní Mgr. Stančíková.

 

Zahájení pravidelných zájmových kroužků- kroužek florbalu, sálová kopaná, basketbal, volejbal a kroužek posilování /každý den- zahájení od 18. 9. 2019/

Jakmile bylo možné využívat tělocvičnu, okamžitě začal ve středu 18. 9. 2019 kroužek florbalu. Další dny byl zahájen kroužek sálové kopané a posilovny a následoval kroužek volejbalu, basketbalu. Zájemců bylo na první měsíc hodně, doufáme, že jim to vydrží co nejdéle, nejlépe po celý rok.

Beseda s žáky 1. ročníku /7. 10. 2019/

V pondělí 7. 10. se žáci 1. ročníku (1. výchovná skupina) na klubovně DM zúčastnili preventivní besedy s vychovatelkou.

Náplní besedy bylo seznámit chlapce s pojmem „šikana“, vysvětlit, co přesně tento pojem znamená, jaké jsou možné druhy i příčiny šikany a také možnosti řešení tohoto rizikového chování.

Všichni žáci pozorně poslouchali, aktivně se zapojovali  do diskuse  s vychovatelkou i mezi sebou navzájem.

Akci zorganizovala vychovatelka Lichtenberková.

 

Přátelský zápas ve florbalu s žáky spřátelené školy z B. Bystrice a turnaj v stolním tenisu a šipkách / 9. 10. 2019/

Dne 9. 10. 2019 jsme se věnovali žákům ze spřátelené školy z Banské Bystrice, kteří na našem DM pobývali v rámci projektu ERASMUS.

V odpoledních hodinách bylo rozehráno přátelské utkání ve florbalu, kde jsme derby mezi Českem a Slovenskem vyhráli poměrem 10 : 4. Zápas se vydařil, drobné ceny byly zajištěny a předány.

Podle přání slovenských hostů byly poté pro ně připravené turnaje v stolním tenisu a šipkách.

To, jak nám všem to slušelo, se můžete přesvědčit na fotkách.

Na organizaci se podíleli všichni vychovatelé.

 

Přátelský zápas ve florbalu s DMIŠJ – Hradecká /15. 10. 2019/

 

V polovině měsíce se odehrálo v přátelském duchu utkání ve florbalu mezi našimi chlapci a smíšeným družstvem žáků a žákyň z DMIŠJ Hradecká. Zvítězilo naše družstvo tvořené především pravidelnými účastníky kroužku florbalu.

Utkání zorganizoval vychovatel Kašpar a s řízením zápasu vypomohl pan vychovatel Samek (DMIŠJ).

Byla domluvena další spolupráce na přátelských zápasech.

 

Návštěva hokejového zápasu ELH / 22. 10. 2019/

 

Dne 22. 10. 2019 se uskutečnila návštěva ČPP arény. Sledovali jsme utkání ELH mezi týmy HC Mountfield Hradec Králové a HC Oceláři Třinec. Zápas to byl opravdu zajímavý, ale bohužel, branka nepadla a nakonec musely rozhodnout samostatné nájezdy.

Akce se zúčastnili žáci všech výchovných skupin pod dohledem vychovatele Kašpara.

 

 

Přátelské utkání ve volejbalu s DMIŠJ /23. 10. 2019/

Dne 23. 10. 2019 proběhlo přátelské utkání ve volejbalu mezi našimi chlapci z DM a žákyněmi a žáky DMIŠJ. Někteří naši žáci hráli volejbal úplně poprvé. Nešlo o výsledek, ale o celkové pobavení a sportovního ducha fair play. Další zápasy budou následovat.

  • Akci zorganizovala vychovatelka Stančíková společně s kolegyní z DMIŠJ

 

 

 

 

 

Turnaj v šipkách / 4. 11. 2019/

Na začátku měsíce listopadu byl mezi žáky všech výchovných skupin sehrán turnaj v šipkách. Na akci byli nejvíce zastoupeni žáci 1. ročníku. Pro hru bylo zvoleno nastavení 301 bodů. Nešlo tak o výsledek, jako o zábavu.

Akci zorganizoval vychovatel Kašpar

 

Návštěva železničních modelů /12. 11. 2019/

 

Na hlavním vlakovém nádraží byla uspořádána tradiční podzimní výstava modelů železnic s mezinárodní účastí, která letos představila nejen modely parních vlaků, ale i dieselové lokomotivy. Bylo zde vystaveno i unikátní kolejiště o rozměrech 8×1.5m na téma Americký jihozápad.

Výstava byla prezentována i jako agitace žáků středních odborných škol – ohledně výběru povolání (strojvedoucí). Pořadatelem je každoročně Klub železničních modelářů Hradec Králové.

Prohlídky se zúčastnili žáci 1. ročníku společně se svou skupinovou vychovatelkou Mgr. Stančíkovou

 

 

Návštěva Aquacentra včetně plaveckého bazénu / 19. a 21. 11. 2019/

Dne 19. 11. 2019 jsme se vydali do Aquacentra a plaveckého bazénu. Jelikož se nám tam líbilo, za dva dny jsme šli znovu.

V areálu Aquacentra jsme si užívali tobogánu, vířivého bazénu a vlnobití, někteří z nás navštívili 50 metrový plavecký bazén ke zlepšení fyzické kondice.

Další návštěvy jsou naplánované po Novém roce. Akce se s námi zúčastnil pan vychovatel Mgr. Kašpar a vstupenky (pro nás žáky bezplatné) zajistila vedoucí vychovatelka Ing. Danielová

 

  

 

Turnaj ve volejbalu s DMIŠJ /26. 11. 2019/

Dne 26. 11. 2019 proběhl zápas žáků a žákyň ze spřátelených domovů mládeže: našeho a DMIŠJ Vocelova. Vzhledem k tomu, že již od září probíhají společné zápasy, tak se žáci vzájemně znají a motivují se k větším výkonům. Posun je vidět i v kvalitě podání a dále i v síle smečování. Žáci si tedy společnou hru více užívají. O výsledek jde až sekundárně.

Utkání zorganizovala Mgr. Stančíková a za DMIŠJ Mgr. Balcarová

 

Přátelský zápas ve florbalu s DMIŠJ Hradecká /27. 11. 2019/

Na konci měsíce se odehrálo v přátelském duchu utkání ve florbalu mezi našimi žáky a žáky DMIŠJ Hradecká. Opět nešlo o výsledek, ale o potěšení z předvedené hry. Nakonec zvítězilo naše družstvo tvořené především pravidelnými návštěvníky kroužku florbalu.

Utkání zorganizoval vychovatel Mgr. Kašpar a pan vychovatel Samek DiS. (DMIŠ)

Vánoční turnaj ve stolním tenisu / 4. 12. 2019/

Na začátku měsíce prosince byl mezi žáky všech výchovných skupin sehrán vánoční turnaj ve stolním tenisu. Akce se zúčastnili žáci všech ročníků a celkovým vítězem se stal Borůvka Lukáš, druhé místo vybojoval Vích Ondřej a třetí skončil Borůvka Aleš. Drobné ceny byly předány. Hrálo se systémem vyřazovacího pavouka. Nešlo tak o výsledek, jako o zábavu.

Akci zorganizoval vychovatel Mgr. Kašpar.

 

 

Soutěž ve šplhu na laně a tyči /9. 12. 2019/

Dne 9. 12. 2019 se uskutečnila soutěž o nejrychlejšího „šplhouna“ domova mládeže. Akce se zúčastnili chlapci prvního ročníku. Zde jsou výsledky:

  1. místo ve šplhu na laně získal Adam Pavlas- Jirásek, 2. místo obsadil Vojta Kosinka a třetí skončil Ondra Sokol.

Tyč jako nejlepší zdolal Vojta Kosinka, jako druhý se umístil Adam Pavlas- Jirásek a 3. místo patřilo Ondrovi Sokolovi.

Drobné ceny a diplom zajistila vychovatelka Lichtenberková.

 

 

Účast na akci „Česko zpívá koledy“ /11. 12. 2019/

V obchodním centru Aupark jsme se zúčastnili celostátní akce „Česko zpívá koledy“. Při této příležitosti se v jeden okamžik rozsvítí vánoční stromky v desítkách měst současně. U krásně vyzdobeného stromu si mohli návštěvníci spolu s pěveckým sborem a muzikanty zazpívat koledy. My jsme se také přidali a společně si užívali adventní čas.

Po cestě zpět na DM se hovořilo o plánech na prožití vánočních prázdnin a v souvislosti s hudebním vystoupením také o tom, kdo se učil nebo učí hrát na nějaký hudební nástroj.

Akce se společně se žáky zúčastnila vychovatelka Mgr. Stančíková.

 

 

Velký vánoční turnaj ve florbalu /11. 12. 2019/

Tentýž den (11. 12. 2019) se také uskutečnil velký vánoční turnaj ve florbalu za účasti 4 domovů mládeže – náš DM,  DMIŠJ Vocelova, DMIŠJ J. Masaryka, DMIŠJ Hradecká. Jedno družstvo bylo utvořeno z vychovatelů a vychovatelek ze všech jmenovaných domovů. Hrálo se systémem tabulky každý s každým a vítězem se stalo družstvo DMIŠJ Hradecká. Naši žáci obsadili krásné druhé místo. Organizaci zajistil p. Samek. Drobné ceny a diplomy předali vychovatelé (Mgr. Kašpar, Bc. Hůlka, p. Samek Dis., p. Bugel).