Detail novinky

Důležité upozornění k Přijímacím zkouškám

Na základě Opatření obecné povahy Č. j. MŠMT – 43073/2020-3 ze dne 5. ledna 2021 a na základě vydaných kritérií přijímání ke studiu rozhodl ředitel školy, že u oboru vzdělávání Dopravní prostředky a oboru Provoz a ekonomika dopravy, u kterých je počet přijatých přihlášek nižší než předpokládaný počet přijímaných uchazečů, se nebude konat Jednotná přijímací zkouška. Pořadí přijímaných uchazečů bude stanoveno dle podmínek uvedených v Kritériích přijímacího řízení.

U oborů Autotronik a Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení se bude jednotná přijímací zkouška konat ve stanovených termínech 12. a 13. dubna 2021. Uchazečům těchto oborů bude zaslán do 15. března 2021 dopis s informacemi k přijímacím zkouškám.

Dále, z důvodu současné situace se ruší i druhý termín Přijímaček nanečisto, které se měly konat 31. března 2021.


Vytvořeno: 8.3.2021